close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 października 2017

  Koncert organowy Józefa Skrzeka – legendarnego wokalisty formacji SBB – w Bazylice św. Stefana rozpoczął 23. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie. To tradycyjny już projekt polonijnego Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha oraz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, w który włączyły się również polskie placówki dyplomatyczne na Węgrzech.

  To tradycyjny już projekt polonijnego Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. św. Wojciecha oraz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, w który włączyły się również polskie placówki dyplomatyczne na Węgrzech.  

   

  W koncercie inauguracyjnym 7 października 2017 wziął udział ambasador RP w Budapeszcie Jerzy Snopek. Koncert – współfinansowany przez Instytut Polski w Budapeszcie - był dedykowany 100. rocznicy objawień fatimskich. Następnego dnia, po mszy świętej w Kościele Polskim w X dzielnicy, w Domu Polskim otwarto wystawę z Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie "Stulecie śmierci świętego Brata Alberta”. Okolicznościowy wykład wprowadzający wygłosił ks. Andrzej Józef Nowobilski, dyrektor muzeum. Na uroczystościach obecny był konsul RP Marcin Sokołowski i przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Ewa Rónayné Słaba.

   

  Tego samego dnia nagrody ks. Wincentego Danka otrzymali  Halina Lászlóné Csúcs - rzeczniczka narodowości polskiej w Zgromadzeniu Krajowym (parlamencie) Węgier, Miklós Soltész - sekretarz stanu ds. wyznań, narodowości i spraw społecznych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier i ks. Andrzej Józef Nowobilski, a także Grażyna Herendi – członkini Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. św. Wojciecha.

   

  11 października 2017 w budapeszteńskim kinie Lurdy odbył się pokaz filmu „Teraz i w godzinę śmierci”  w reżyserii Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka. Ten drugi przyjechał do Budapesztu, aby spotkać się z widzami – spotkanie moderowała ekspertka programowa Instytutu Polskiego. Reżyser opowiadał, jak podczas kręcenia filmu zrozumiał, „że nic nie dzieje się bez przyczyny i ile osób w różnych częściach światy pokłada nadzieję w sile wiary, która może odmienić los i pomóc pokonać zło”. Na projekcji obecny był Jarosław Bajaczyk – dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, który w pozdrowieniu powitalnym podkreślił ważną rolę religii i wartości duchowych dla podtrzymania tożsamości narodowej w przeszłości i dziś. – Odzwierciedlają to wyraźnie priorytety polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej, a my wspólnie z Ambasadą RP tę założenia ogólne przekładamy na konkretne projekty. Wśród nich warto wspomnieć wyjazd węgierskich pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie czy wystawę o 1050. rocznicy chrztu Polski.    

   

  Patronat honorowy nad projektem objęli biskup Wiesław Lechowicz – delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, György Snell – biskup pomocniczy diecezji budapeszteńsko-ostrzyhomskiej oraz Jan Dziedziczak – sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii i dyplomacji publicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Wśród sponsorów znaleźli się między innymi węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie (Senat RP). 

   

  Dni potrwają do niedzieli 15 października 2017 włącznie. Bardzo ciekawie zapowiada się czwartkowa konferencja w Muzeum Historii Wojskowości w zamku w Budzie zatytułowana  „Historyczna rola Polski i Węgier w obronie Chrześcijańskiej Europy od św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych”. 

   

  Źródło: Instytut Polski w Budapeszcie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: