close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 11 lutego 2014

  Z inicjatywy Instytutu Polskiego i Ambasady RP w Budapeszcie całkowicie odnowiona została infrastruktura największej na Węgrzech katedry polonistycznej działającej w ramach Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE).

  Cztery sale wykładowe zostały odnowione, a następnie wyposażone w nowe meble: stoły, krzesła, szafy, biurka, kanapy, stoliki i tablice. Aby nie sprowadzać projektu tylko do wyposażenia, postanowiliśmy w szczególny sposób upamiętnić tę przemianę. Każda z sal wykładowych otrzymała imię jednego z czworga polskich noblistów w dziedzinie literatury (Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska). Przy drzwiach przymocowane zostały specjalne tabliczki, a na ścianach plansze informacyjne w języku węgierskim i polskim z powiększonymi zdjęciami pisarzy i krótkimi informacjami o ich życiu.

   

  Cały projekt, bardzo już konieczny wobec stanu wyposażenia polonistyki, był możliwy dzięki zrozumieniu  i istotnemu wsparciu finansowemu ze strony Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Piękne, bardzo funkcjonalne polskie meble  dostarczyła działająca na Węgrzech polska firma Telmex-Nowy Styl. Projekt życzliwie wsparł również Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

   

  W nieodległej przyszłości planowane jest doposażenie katedry w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Wnioski w tej sprawie zostały skierowane do MSZ, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Fundacji Semper Polonia. Dzięki mobilizacji wszystkich partnerów projektu prace udało się zakończyć w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Dzięki temu studenci polonistyki mogą zacząć semestr letni 2014 w komfortowych warunkach, inspirowani twórczością naszych noblistów.

   

  Na symboliczne otwarcie zmodernizowanej katedry w dniu 11 lutego 2014 r. ambasador RP w Budapeszcie Roman Kowalski wspólnie z dziekanem Wydziału Filozoficznego ELTE dr. Tamásem Dezső, dyrektor Instytutu Polskiego Katarzyną Sitko i kierownik Katedry Filologii Polskiej dr. Zsuzsanną Ráduly zaprosił przedstawicieli węgierskiej administracji rządowej z MSZ i resortu zasobów ludzkich (z sekretariatu stanu odpowiedzialnego za edukację), prezesa Telmex-Nowy Styl, przewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, media, byłych i obecnych wykładowców, studentów, a także kierowników pozostałych katedr slawistycznych.

   

  Polonistyka na ELTE - największej szkole wyższej na Węgrzech - pełni niezwykle ważną funkcję dla środowisk polonijnych i polskich na Węgrzech. Zgodnie z prawodawstwem węgierskim jest tzw. kierunkiem mniejszościowym, który obok tradycyjnej roli filologii zapewnia również kształcenie i naukę języka ojczystego dla polskiej mniejszości narodowej na Węgrzech. Modernizacja tego ośrodka jest zatem inwestycją w długofalowy i jakościowy kontakt węgierskiej Polonii, jak i młodych Węgrów z językiem i kulturą polską.                                                 

   

   

  Katedra Filologii Polskiej na ELTE powstała w 1978 roku w wyniku podpisania polsko-węgierskiej umowy o współpracy kulturalnej, która przewidywała utworzenie przynajmniej jednej katedry polonistycznej na Węgrzech oraz hungarystycznej w Polsce. Natomiast języka polskiego na ELTE można było uczyć się już od lat 70. XIX wieku w ramach Katedry Filologii Słowiańskiej.

   

  Pierwszym kierownikiem katedry był rusycysta i slawista prof. István Sipos, po czym od 1983 roku schedę po nim przejął językoznawca prof. Janusz Bańczerowski. Od 2008 r. katedrą kieruje jego wychowanka, również  językoznawca, doc. Zsuzsanna Ráduly.

   

  Aktualnie na wszystkich latach studiów polonistykę studiuje 68 słuchaczy, w tym 3 doktorantów. Kadra naukowa obejmuje 5 osób oraz lektorkę języka polskiego. Nie ma problemu z rekrutacją nowych studentów, co roku zapełniane są wszystkie dostępne miejsca (15 na 3-letnich studiach licencjackich, 8 na 2-letnich studiach magisterskich.

   

  Adres katedry:

  1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, 1 piętro, pokoje 109-112 (dogodne dojście i miejsca parkingowe od strony Puskin utca).

   

  Więcej informacji: Jarosław Bajaczyk, z-ca dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie,
  tel. +36 30 92 55 350,
  jaroslaw.bajaczyk@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: