close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 4 grudnia 2017

  Podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Budapeszcie 1 grudnia 2017 marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP podsekretarza stanu w węgierskiej Kancelarii Premiera Csabę Latorcaiego.

  Csaba Latorcai urodził się 11 września 1976 roku w Budapeszcie. Jest absolwentem budapeszteńskiego Uniwersytetu im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE), studiował też w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie Kalwińskim im. Gáspára Károliego w Budapeszcie. Niemal cała jego kariera zawodowa związana jest z węgierską administracją państwową. Zaczynał w 1998 roku w Kancelarii Premiera, w latach 1999-2002 pracował w Ministerstwie Dziedzictwa narodowego, by w 2002 roku powrócić do Kancelarii Premiera. Następnie pracował w sektorze prywatnym, by w 2006 przenieść się do Kancelarii Zgromadzenia Krajowego (parlamentu), gdzie przepracował cztery lata. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości i Administracji. W 2012 roku roku przeniósł się do Ministerstwa Zasobów Ludzkich, gdzie został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za problematykę mniejszości narodowych. Od 2014 roku jest podsekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, gdzie odpowiada za sprawy społeczne i dziedzictwa narodowego.

   

  - Jesteśmy szczególnie wdzięczni jako przedstawiciele narodu polskiego, jako przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej za wielkie zaangażowanie na rzecz Polaków żyjących na Węgrzech – zaznaczył w laudacji ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek podczas uroczystości. Podkreślił, że Latorcai wspierał wszelkie projekty, które Polonia zgłaszała, wykazując przy tym wielką przyjaźń dla spraw polskich. - Dzięki takim ludziom jak Csaba Latorcai wszyscy przekonujemy się w codziennym doświadczeniu, że przyjaźń polsko-węgierska to nie tylko pusty slogan, ale rzeczywistość – dodał. Wręczający odznaczenie marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował Latorcaiemu za tę pracę, ale też złożył podziękowania rządowi Węgier i samorządom węgierskim za wspieranie Polonii i Polaków mieszkających na Węgrzech. Jak ocenił, to właśnie w tym kraju Polacy są bardzo dobrze traktowani. Podkreślił, że to nas jeszcze bardziej zbliża i wzmacnia naszą przyjaźń.

  Csaba Latorcai z rodziną
  Csaba Latorcai z rodziną
  Csaba Latorcai i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  Csaba Latorcai i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  Csaba Latorcai i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  Csaba Latorcai i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  Csaba Latorcai z rodziną
  Csaba Latorcai z rodziną
  Ambasador Jerzy Snopek i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  Ambasador Jerzy Snopek i marszałek Senatu Stanisław Karczewski
  IMG_3006_L
  IMG_3006_L
  Csaba Latorcai
  Csaba Latorcai
  Rzecznik mniejszości polskiej w węgierskim parlamencie halina Csúcs
  Rzecznik mniejszości polskiej w węgierskim parlamencie halina Csúcs

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: