close

 • Hűségesnek lenni Hazámhoz, a Lengyel Köztársasághoz
 • ESEMÉNYEK

 • 2018. Szeptember 26.

  Józef Piłsudski marsall szobrának avatására Budapest XII. kerületében 2018. szeptember 26-án került sor.

  A mellszobrot a Csörsz utcánál lévő parkban helyezték el a XII. kerületben. Nem volt véletlen a helyszínválasztás, mert párszáz méterrel odébb található a Piłsudski marsall emlékét őrző tábla. A mai Apor Vilmos tér mellett helyezték el 1937-ben, két évvel a marsall halálát követően és egy évvel azután, hogy a közeli Inci utat a lengyel államférfiról nevezték el. 1947-ig viselte ezt a nevet, ma Stromfeld Aurél út.

   

  Az említett táblánál évek óta szerveznek megemlékezéseket a lengyel Függetlenség Ünnepén. A Bem József Kulturális Egyesület és a XII. kerületi Önkormányzat azzal az ötlettel állt elő, hogy az ünnepélyek szempontjából megfelelőbb helyre kerüljön a tábla. A kerület vezetőségével folytatott beszélgetésbe bekapcsolódott a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetsége is és személyesen Jerzy Snopek nagykövet. Ekkor született meg az ötlet, hogy Piłsudski marsall emlékére szobrot állítanának, mely a lengyelek számára új gyülekezési pont lehetne a nemzeti ünnepek idején. A lengyel függetlenség visszaszerzésének közelgő 100. évfordulója hajtóerővé vált a cselekvéshez és így került sor a szobor felállítására.

  A mellszobrot bronzból Michał Wiśnios szobrász készítette, ezen a marsall egyenruhát visel. Érdekessége, hogy a marsall mellén lévő kitűntetések között található a magyar kitűntetés, melynek lovagja volt.

  Az ünnepségen részt vett Marek Kuchciński, a Lengyel Köztársaság Szejmje elnöke (a Szejm jelentős mértékben támogatta a mellszobor készítőjének honoráriumát), Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Pokorni Zoltán, a XII. került polgármestere, a magyarországi Polonia képviselői. A Lengyel Köztársaság Nagykövetségét Jerzy Snopek nagykövet képviselte, aki személyesen is támogatta a kezdeményezést. A XII. kerület nagyon ünnepélyes módon készült a rendezvényre – a Szent Efrém Kórus elénekelte a lengyel és magyar himnuszokat, a légió dalaiból is előadott egy csokorral, az „Első Dandár” is lejátszásra került. Felolvasták lengyelül és magyarul (lengyelül Jerzy Snopek nagykövet) „A nagy emberhez” című Jan Lechoń verset. A  Parlamenti Díszőrség és a Wysocki Hagyományörző Egyesület képviselői is jelen voltak a rendezvényen.  

   

   

   

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jerzy Snopek nagykövet beszéde a szobor leleplezése alkalmából:

   

   

  Tisztelt Házelnök Úr!

  Tisztelt Elnök Úr!

  Tisztelt Polgármester Úr!

  Tisztelt Miniszter Úr!

  Kedves Művész Úr!

  Tisztelt, kedves Barátaink!

   

   

  Nagyon örülök, hogy végre eljött a régóta várt, ünnepélyes pillanat, hogy leleplezhessük Józef Piłsudski marsallnak, a 123 évi rabság után, 100 évvel ezelőtt visszanyert függetlenségünk atyjának mellszobrát Budapesten.

  14 hónap telt el a Pokorni Zoltán polgármester úrral folytatott első beszélgetésünk óta, amikor a Polónia által korábban felvetett, már meglévő Piłsudski emléktábla áthelyezésétől, eljutottunk a marsall alakja előtti méltó tiszteletadás gondolatáig. Egyébként a háború előtt, itt a közelben, volt egy utca, amely az ő nevét viselte. 

  A kiváló szobrászművésszel, Michał Wiśniosszal folytatott beszélgetés óta 11 hónap telt el. Röviddel ezután Marek Kuchciński házelnök úr, kérésemre válaszolva, villámgyors döntést hozott arról, hogy a lengyel Szejm vállalja a projekt lengyel részének finanszírorzását.

  Az eredeti tervek szerint a szobor leleplezése fél évvel ezelőtt történt volna meg. De a sors úgy akarta, hogy ma avassuk fel, a Függetlenség Napjához közelebb eső időben, Piłsudski örökérvényű érdemeire emlékezve.

   Piłsuskinak a történelemben betöltött szerepe, érdemei tették lehetővé, hogy a húsvér, rendkívül erős jellemű, de érzelmileg is gazdagon megáldott ember, már életében legendává, szimbólummá váljon.

  Politikussá akkor vált, amikor már  nemzeti hős volt, a légió megteremtője és vezére, amelyhez magyarok százai is csatlakoztak,  a lengyel szabadság legfőbb lovagja és védelmezője a szovjet Oroszországgal vívott drámai küzdelemben. Akkor, amikor a lengyel győzelem vagy vereség  Európa további sorsát is meghatározta.

  A lengyel állam legmagasabb funkcióit látta el, a legnehezebb, nemegyszer ellentmondásos politikai döntéseket hozta meg, de mindig egy cél lebegett a szeme előtt – a Köztársaság  szolgálata.

  Viszont keserű, nemegyszer brutális szavakkal illette azokat, akik ezt a nemes célt szem elől tévesztették.  

  Piłsudski a szent, nemes jövendő nevében vállalta kora véres küzdelmeit, mert mélyen meg volt róla győződve, hogy a nemzeti méltóság és azonosságtudat megőrzésének záloga a történelmünk iránti tisztelet és hagyományaink ápolása.

  Piłsudski marsalltól származik az a híres mondás, hogy: „Aki nem tiszteli, nem értékeli a saját múltját, nem érdemli meg a jelen tiszteletét, sem pedig a jövőhöz való jogot.”

  A kritikus pillanatokban örök barátaink támogatták őt – a magyarok: saját vérüket áldozták és fegyverrel küzdöttek a függetlenségért vívott harcokban, majd pedig hogy fenntarthassák a függetlenséget.  

  Ennek a második küzdelemnek legalább olyan jelentősége volt, mint a bécsi felmentő sereg győzelmének. Ebben az összevetésben  Piłsudski méltó utóda  Sobieski Jánosnak, akit tisztelt és nagyra értékelt.

  Talán ma, amikor Bécs  – politikai okok miatt – visszautasítja a több mint három évszázaddal ezelőtti védőjének és egyben az egész keresztény Európa védelmezőjének szoborba öntését, megünneplését, adózzunk itt mi, Budapesten, Hunyadi János méltó utóda, Piłsudski marsall méltó elődje emlékének.

   

                                                                                                                                   Jerzy Snopek

   

  Print Print Share: