close

 • Hűségesnek lenni Hazámhoz, a Lengyel Köztársasághoz
 • NAGYKÖVET

 •  Tájékoztatásul közöljük, hogy

  2016. november 16-ától a külképviseletet

  JERZY SNOPEK úr,

  Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete

  vezeti.


  Jerzy Snopek életrajza

  1952. augusztus 3-án született a Pomerániai Wrzącában. 1976-ban fejezte be tanulmányait a Varsói Egyetem lengyel szakán, miközben két évig  szociológiát is tanult. (Lengyelországban mindig az egyszakos képzés volt előírt.)

   

  1976-tól a Lengyel Tudományos Akadémia tudományos munkatársa. 1980-tól doktor, 1993-tól akadémiai doktor, 2010-től egyetemi tanár.

   

  2003 és 2013 között a Bolesław Prus Varsói Bölcsészegyetem professzora és dékánja, majd rektorhelyettese. 1995 és 2006 között a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. A kilencvenes évek elején együttműködött a Középeurópai Egyetemmel.

   

  1985 és 1990 között lengyel irodalmat adott elő a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának lengyel szakán.

   

  1991 és 1997 között a varsói Magyar Kulturális Intézet titkára. Egy időben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégtanára Piliscsabán.

   

  2002-től a konstancini Stefan Żeromski Emlékház tiszteletbeli patrónusa.

   

  Az „Akademia Humanistyczna” Alapítvány Programtanácsának elnöke.

   

  2016 őszétől a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete.

   

  Az alábbi önálló tudományos művei jelentek meg:

   

  Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia, Warszawa 1992, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999, Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002, S. Żeromski, Pisma konstancińskie, Warszawa 2005 (feldolgozás és utószó), Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie, 2013 (bevezető, az antológia összeállítása), Alvó lovagok. Lengyel regék és mondák (Budapest 1988, 2011). Emellett több mint 400 tanulmánya, esszéje látott napvilágot a különböző korok kulturális és irodalmi kérdéseinek köréből. Négy önálló kötete és tízegynéhány további tanulmánya vár közlésre. Jelenleg Közép-Európa politikai koncepcióiról készít nagylélegzetű összefoglaló munkát.

   

  Jerzy Snopek kutató és tudományos népszerűsítő tevékenységében fontos helyet foglal el a közép-európai kulturális jelenségek – különösen  a magyar – kutatása. 2006-tól az ehhez általa létrehozott Irodalmi Europeisztika Kutatócsoportot vezeti a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében.

   

  Ez irányú munkáját több akadémiai kitüntetéssel jutalmazták, de megkapta a Magyar Köztársaság Köztársasági elnökének aranyérmét és a Magyar Köztársaság Tiszti keresztjét is.

   

  Több mint húsz magyar könyvet fordított le, látott el bevezetővel (utószóval, lábjegyzetekkel. E könyvek közül 6 költői mű, 3 könyv Bibó István politikai tanulmányainak gyűjteménye, valamint a Latinitas Hungarica. Latinitas w kulturze węgierskiej, prof. J. Axer és Szőrényi Lászlóval közösen (2013), további munkái Zbigniew Herbertről szóltak: Strażnik pamięci w czasach amnezji. Węgrzy o Herbercie oraz Tam na Północy. Węgierska pamięć polskiego Września, de lefordította a magyar alkotmányt is. Továbbá kiadta Csapláros István monumentális tanulmánykötetét. Przyjaciele w biedzie. Związki polsko-węgierskie w okresie niewoli 1772-1918 (2004). Az elmúlt hónapokban fordításában napvilágot láttak magyar-lengyel vonatkozásu történelmi monográfiak valamint verseskötetek: Oláh János válogatott versei Nieosiągalna ziemia (Elérhetetlen föld), Márai Sándor válogatott versei Wiersze (Költemények) címmel. 1956 a kortárs magyar költészetben és prózában a Gwiazda przewodnia (Vezérlő csillag) címmel. Felesége magyar: négy felnőtt gyermek apja.

   

  Print Print Share: