close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 14 stycznia 2015

  Dziesięć wysokich polskich odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył ambasador Roman Kowalski. Odznaczonymi są osoby, które poświęciły się pracy na rzecz promocji polskiej kultury i literatury na Węgrzech oraz umacnianiu pozytywnego wizerunku naszego kraju.

  Podczas doniosłej i wzruszającej uroczystości Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

   

  Attila Bognár

   

  Menedżer kultury, promotor kultury polskiej, założyciel i współwłaściciel przycumowanego na brzegu Dunaju w Budapeszcie  klubu muzycznego/centrum kultury Statek A38 (A38 Hajó), który przez 10 lat swojego istnienia zainicjował i uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu polskich imprez kulturalnych w tym ponad 50 koncertów polskich zespołów i solistów. Podczas polskich koncertów nakręcono 34 filmów telewizyjnych, które wielokrotnie zostały zaprezentowane w węgierskich publicznych stacjach telewizyjnych. Najważniejszymi przedsięwzięciami zorganizowanymi przez Attilę Bognara były trzy kilkudniowe festiwale kulturalne, prezentujące życie kulturalne i muzyczne 3 polskich miast pod tytułem  – „My city Warsaw”, „My city Wroclaw” i „My city Cracow”. Projekty Attili Bognara bardzo przybliżają Polskę i polska kulturę węgierskim odbiorco, w tym, co szczególnie istotne, młodemu pokoleniu Węgrów.

   

   

   

   

   

  András Csonka

   

  Absolwent wydziału polonistyki Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, oddany promotor polskiej kultury, zastępca dyrektora generalnego prestiżowego Pałacu Sztuk w latach 2006-2012, jednej z najważniejszych instytucji artystycznych w Budapeszcie, na Węgrzech i w całym regionie. W latach swojej działalności w Pałacu Sztuk wiele razy był inicjatorem lub/oraz współorganizatorem prestiżowych wydarzeń z udziałem artystów z Polski. Był inicjatorem Maratonu Chopinowskiego – podczas którego w ciągu 2 dni wybitny węgierski pianista Gergely Bogányi wykonał wszystkie dzieła Chopina. András Csonka jest obecnie dyrektorem artystycznym Akademii  Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. Dzięki jego wsparciu w październiku 2014 roku, z okazji 75. rocznicy powstania IP w Budapeszcie w prestiżowej sali koncertowej Akademii Muzycznej im. F. Liszta odbył się galowy koncert z udziałem polskich i węgierskich artystów.

   

   

   

   

   

  Judit Fóti

   

  Osoba niezwykle zasłużoną dla polsko-węgierskiego porozumienia, także w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest bez wątpienia jedną z najlepszych tłumaczek, które kiedykolwiek wspierały relacje polsko-węgierskie.  Absolwentka polskiej uczelni, znakomicie władająca językiem polskim, wszechstronna, nienaganna w manierach, odpowiedzialna za każde słowo. Pani Fóti była przez bardzo wiele lat głównym tłumaczem polsko-węgierskim, pracującym z polskimi i węgierskimi delegacjami politycznymi, parlamentarnymi, resortowymi najwyższego szczebla, realizującym niezwykle trudne zadania na spotkaniach i konferencjach w Polsce i na Węgrzech. Miłość do języka polskiego to tylko element wielkiej, pięknej fascynacji Polską, polska kulturą i historią, trwającej do dzisiaj. Zainteresowanie naszym krajem przekłada się na aktywne wspieranie promocji Polski i naszej kultury na Węgrzech. Pani Judit Fóti jest wzorem profesjonalizmu dla młodego pokolenia tłumaczy polsko-węgierskich oraz wielkim przyjacielem Polski i Polaków.

   

   

   

   

   

  László Gőz

   

  Muzyk, kompozytor, oddany miłośnik kultury polskiej, jeden z najważniejszych węgierskich animatorów życia muzycznego w dziedzinach muzyki poważnej, muzyki współczesnej i jazzu. Założyciel i właściciel Budapest Music Center (BMC), jednego z najważniejszych ośrodków muzycznych na Węgrzech i w regionie. László Gőz jest również właścicielem najważniejszego w dziedzinie muzyki poważnej, muzyki współczesnej i jazzu wydawnictwa płytowego BMC Records, w której niedawno ukazały się we współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie dwie wspólne polsko-węgierskie płyty. Przez ostatnie 10 lat działalności BMC zapraszał systematycznie na swoje festiwale jazzowe polskich wykonawców.

   

   

   

   

   

   

   

  Krisztina Jerger

   

  Historyk sztuki, kurator. Niestrudzony promotor polskiej sztuki na Węgrzech, doświadczeniem i wiedzą stale wspiera działania Ambasady RP i IP w Budapeszcie. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki  UW. Od 1977 roku związana z Galerią Műcsarnok w Budapeszcie ( od 1999 roku jako zastępca dyrektora generalnego).  Inicjowała i realizowała liczne wystawy polskich artystów w węgierskich galeriach. Autorka pomysłu i kuratorka wystawy pt. „Sztuka na wodzie” zrealizowanej przez Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie w 2011 roku w Parku Miejskim w Budapeszcie, w ramach której pokazani zostali wybitni artyści europejscy, wśród Magdalena Abakanowicz i Krzysztof M. Bednarski. W latach 2006-2010 była wicedyrektorem Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie.

   

   

   

   

   

   

   

  Orsolya Zsuzsanna Kovács

   

  Osoba niezwykle zaangażowana na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej. Jest animatorką ciekawych i licznych projektów młodzieżowych i aktywnie działa na rzecz rozwijania szerokorozumianej współpracy polsko-węgierskiej zwłaszcza pośród ludzi młodych. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowany i zrealizowany przez nią tzw. rok polsko-węgierskiej współpracy w trakcie trwania najpierw węgierskiej, a następnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest także pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier. Jest jednym z głównych organizatorów wielu projektów współpracy studentów z Polski i Węgier, propagatorów polskiej tradycji i kultury, a także polityki i historii na węgierskich uczelniach. Niezależnie realizuje również bardzo ciekawe publikacje w węgierskich mediach, tłumacząc lub omawiając polskie prace, wywiady z czołowymi postaciami życia politycznego i społecznego w Polsce.

   

   

   

   

   

  Miklós Mitrovics

   

  Jeden z najbardziej aktywnych i zdolnych historyków młodego pokolenia, polonista. W 2004 roku zdobył dyplom wydziału historii Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, w 2009 roku doktorat w ramach programu historii Europy Środkowej XIX i XX wieku. Studiował też polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya. Od 2006 roku jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych. Zajmuje się historią Europy Środkowej, szczególnie historią Polski i stosunków polsko-węgierskich. W 2010 ukazała się jego pierwsza książka – „Miesiące nadziei. Polska Solidarność a polityka sowiecka”. Redaktor wielu tomów naukowych i autor licznych publikacji historycznych.

  Od wielu lat bierze aktywny udział w projektach Ambasady RP i IP. W 2014 roku był moderatorem cyklu 12 spotkań organizowanych przez Ambasadę RP i IP z okazji Święta Wolności pt. „Lekcje o Wolności”.

   

   

   

   

   

   

  Patrícia Pászt

   

  Tłumacz literatury polskiej, dramaturg, menedżer kultury, założycielka i prezes polsko-węgierskiej fundacji Cracovia Expres, dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie. Promotor polskiego dramatu na Węgrzech i węgierskiego w Polsce.  Od ponad dziesięciu lat aktywnie działa na rzecz propagowania kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce. Założona przez nią fundacja prowadzi w Krakowie niezależne Centrum Węgierskie, które od 2001 roku promuje węgierską kulturę w Polsce oraz kontakty polsko-węgierskie. Dzięki jej staraniom w ostatnich latach liczne polskie dramaty ukazały się w węgierskojęzycznych antologiach. Wiele spośród tych dramatów – dzięki dostępności tekstu w języku węgierskim - w ostatnich latach trafiły do repertuarów węgierskich teatrów, m.in. „Gardenia” Elżbiety Chowaniec, „Między nami dobrze jest”, „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Doroty Masłowskiej, „Testosteron” Andrzeja Saramonowicza czy „111” Tomasza Mana.

   

   

   

   

   

  Judit Reiman

   

  Absolwentka polonistyki i anglistyki, doktor nauk humanistycznych. Jest od wielu lat związana z katedrą polonistyki na Katolickim Uniwersytecie im. P. Pázmánya (wykłada historię literatury, translatorykę, język polski i słoweński). Cechuje ją ogromne zaangażowanie zarówno w sprawy katedry jak i promocję polskiej literatury w ogóle. Jest także tłumaczem i publikuje teksty z dziedziny historii literatury. W 2013 roku dzięki jej aktywności udało się na czas zareagować na działania zmierzające do osłabienia i likwidacji polonistyki na Katolickim Uniwersytecie im. P. Pázmánya.

   

   

   

   

   

   

   

   

  László Tapolcai 

   

  Historyk, adiunkt katedry historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). Od wielu lat niestrudzony propagator polskiej kultury, historii, współpracy polskich i węgierskich naukowców i studentów. Zrealizował wiele projektów badawczych w polskich archiwach. Wykłada historie Polski na Uniwersytecie ELTE oraz publikuje materiały o historii Polski. Efektem jego badań w Polsce jest m.in. unikalne wydawnictwo – niezwykle cenny tom o mitycznych i historycznych początkach Polski, wydany na Węgrzech w 2011 roku.

   

  IMG_4022_3000x2000
  IMG_4046_3000x2000
  IMG_4050_3000x2000
  IMG_4156_3000x2000
  IMG_4248_3000x2000
  IMG_4258_3000x2000

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: