close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 11 lipca 2019

  Ambasada RP w Budapeszcie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. politycznych.

  Ambasada RP w Budapeszcie poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  Ekspert ds. politycznych

   

   

  Opis stanowiska

   

  Zadania na powyższym stanowisku pracy obejmują m.in.: 

   

  - monitorowanie prasy węgierskiej w obszarze polityki wewnętrznej;

   

  - monitorowanie węgierskiej sceny politycznej i dokonywanie analiz bieżącej agendy politycznej;

   

  - przygotowanie wkładów do materiałów informacyjnych i analitycznych placówki;

   

  - przygotowywanie odpowiedzi na zapytania polskich instytucji centralnych;

   

  - utrzymywanie kontaktów roboczych z dziennikarzami, ośrodkami analitycznymi itp.;

   

  - dokonywanie tłumaczeń roboczych;

   

  - udział w realizacji projektów promocyjnych placówki.

   

  W zależności od potrzeb placówki, pracownikowi mogą zostać powierzone inne zadania należące do właściwości Wydziału Polityczno-Ekonomicznego.

   

   

  Wymiar czasu pracy:

   

  1/1 etatu (pełny etat)

   

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   

  Narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym.

   

  Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się – obecność wind, brak podjazdów i drzwi z samozamykaczami.

   

   

  Wymagania:

   

  Wykształcenie: wyższe

   

  Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

   

  Znajomość języków obcych:  polski - C2, węgierski - C2, pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

   

  Wiedza merytoryczna i umiejętności niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska:  umiejętność myślenia analitycznego, samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, umiejętność pisania i redagowania korespondencji w języku polskim i węgierskim.

   

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  1. życiorys i list motywacyjny potwierdzający spełnienie wymagań opisanych powyżej poprzez odwołanie do faktów z dotychczasowej kariery kandydata,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązani będą do przedłożenia komisji rekrutacyjnej następujących dokumentów:

   

  1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  2. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,
  3. kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie zawodowe,
  4. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego lub/i węgierskiego na wymaganym poziomie

   

   

  Termin składania ofert:

   31.07.2019

   

  Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub pocztą w kopercie opatrzonej sygnaturą „REKRUTACJA: WPE” na adres:

   

  Ambasada RP w Budapeszcie

  Városligeti fásor 16.

  1068 Budapest

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: