close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 13 kwietnia 2015

  Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach prezydenckich w jednym z obwodów wyborczych poza granicami kraju, mogą już rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl.

  Żeby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

   

  Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

   

  Fot. Fotolia.com

   

  Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

   

  Aby wziąć udział w wyborach za granicą należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie w stosunku do miejsca pobytu za granicą. Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji, na stronie: ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie dane konieczne do rejestracji. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 7 maja 2015 r.

   

  Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych na liście komisji. Pozwoli to uczestniczyć w wyborach znacznie większej liczbie Polaków. Z możliwości oddania głosu korespondencyjnego mogą skorzystać zarówno wyborcy, których od komisji dzieli odległość 200 km, jak i ci mieszkający obok.

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie - ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej - powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

  Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

   

  Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

   

  Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

   

  Podstawowe informacje o wyborach Prezydenta RP w 2015 r.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: