close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • POLSKIE LEGITYMACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLONIJNYCH I ZAGRANICZNYCH - AKTUALIZACJA

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Budapeszcie informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów RODO i obowiązkiem ochrony danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (art. 13 i 14 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679) konieczne jest stosowanie klauzuli informacyjnej pn. „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych” oraz zaktualizowanego wniosku o legitymację ucznia i wniosku o legitymację nauczyciela szkół polonijnych. Nowe wzory wniosków o wydanie/przedłużenie legitymacji dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych oraz stosowne klauzule informacyjne RODO są dostępne poniżej.

   

  Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności legitymacji ucznia

   

  Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności legitymacji nauczyciela

   


  COP24 KATOWICE 2018 UNITED NATIONS CLIMATE CONFERENCE - Visa informations

   

   

  Unless you are a citizen of a country that is waived from visa requirement or already hold a visa, you are required to apply for one in order to travel to Poland to participate in the Conference. Poland is part of the Schengen Area, which means that short-term Schengen visas issued by Poland are valid throughout the territory of all 26 Schengen states: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

   

  Citizens of the following third countries are not required to be in possession of a visa when entering Poland for less than 90 days:

  http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries 

   

  Please bear in mind that a set of very specific documents must be prepared when applying for a  Schengen visa.

   

  1. A copy of the acknowledgement letter from the UNFCCC Online Registration System (ORS) https://onlinereg.unfccc.int/ and a notification must be attached to the application as proof of the purpose of the journey. It is recommended that you indicate in your visa application that you will attend the United Nations Climate Change Conference COP24.

  2. You are  obliged to provide proof of sufficient financial means (the recommended minimum amount per day is 75 EUR) and accommodation (hotel booking). You can provide bank statements (3 months prior), pay slips etc.

  3. Every participant is required to purchase travel medical insurance that covers the entire stay. If you are travelling twice, it is necessary that you obtain insurance that covers the time period of both stays. The insurance should be valid on the territory of all Schengen states, not only Poland. The policy should cover any expenses which might arise in connection with repatriation for medical reasons, urgent medical attention and/or emergency hospital treatment or death. Minimum coverage is 30 000 EUR. Please refer to insurance companies which often provide tailored policies.

  4. There are special requirements which your passport must meet:

  5. its validity should extend at least three months after the intended date of departure from the territory of the Schengen states;

  6. it needs to contain at least two blank pages;

  7. it shall have been issued within the previous 10 years.

   

  Please check carefully that the visa covers the full period of participation in the forthcoming sessions of the Conference of the Parties. In your application, please also indicate if a Schengen visa has been issued to you in the last 59 months.

  In several countries, Poland is represented by another Schengen State for the purpose of examining applications and issuing visas, i.e.:

   

  Country

  Represents Poland in:

  Czech Republic

  Ulan Bataar, Mongolia

  Iraq, Bagdad (only holders of diplomatic and service passports)

  Switzerland

  Quito, Ecuador

  Bishkek, Kyrgyzstan

  San Jose, Costa Rica

  Antananarivo, Madagascar

  Kathmandu, Nepal

  Colombo, Sri Lanka

  The Netherlands

  Accra, Ghana

  Khartoum, Sudan

  Harare, Zimbabwe

  Manila, the Philippines

  Paramaribo, Suriname

  Muscat, Oman

  Port of Spain, Trinidad and Tobago

  Latvia

  Viciebsk, Belarus

  Slovenia

  Podgorica, Montenegro

  Sweden

  Dhaka, Bangladesh

  Lusaka, Zambia

  Hungary

  Ho Chi Minh City, Vietnam

   

   

  Exceptional facilitation

  Due to the fact that long distances in specific regions could require a disproportionate effort on the part of applicants to have access to Polish consular mission, Federal Republic of Germany and Republic of France will temporarily assist Poland for the purpose of examining applications and issuing visas for short stays in the Schengen area to the participants of the Conference and the preceding meetings. The applicant living in relevant countries can lodge their application both in the representing German or French consulate as well as in the Polish mission (because the representing country shall use its own procedure, please contact the relevant consulate in advance).

   

  Country

  Temporary assists Poland in issuing visas for the participants of the Conference and the preceding meetings in:

  Germany

  Bahrain

  Botswana

  Burkina Faso

  Dominican Republic

  El Salvador

  Guatemala

  Honduras

  Cambodia

  Laos

  Mali

  Mauritania

  Mozambique

  Nicaragua

  Uganda

  Bolivia

  Namibia

  France

  Côte d'Ivoire

  Congo-Brazzaville

  Guinea

  Benin

  Gabon

  Togo

  Cameroon

   

   

  You are strongly encouraged to contact the appropriate consular authorities as soon as you successfully register and receive an official notification. The issuance of a visa may take up to two weeks from the date of submission of the visa application. However, due to an often substantial workload of the consular posts, you might have to wait significant time for your visa appointment. Failing to file the application on time may result in you not being able to participate in the Conference.

   

  For more information, participants are kindly advised to visit the website of the territorially competent consular post of Poland to learn the location where visa should be applied for.

   


   

  ZAOSTRZENIE KONTROLI NA GRANICACH STREFY SCHENGEN

   
   
   

   

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia 2017 wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.
   
   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.


  W przypadku Węgier dotyczy to granic z Ukrainą, Serbią oraz Chorwacją (bez granicy z Rumunią, gdzie zachowany zostanie dotychczasowy reżim graniczny). Kontrola polegać będzie na elektronicznej weryfikacji dokumentów podróży (a także dowodów rejestracyjnych pojazdów, prawa jazdy, etc.). Jak informuje węgierska policja, może spowodować to wydłużony czas odprawy na przejściach granicznych z ww. państwami, co należy uwzględnić podczas planowania podróży. Kontrole dotyczą zarówno obywateli państw trzecich, jak i Unii Europejskiej.

   


  POLSKIE LEGITYMACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLONIJNYCH I ZAGRANICZNYCH

   

  Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

   

  Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice złożą prosty wniosek i odbiorą legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami.

   

  Przepisy o legitymacjach uprawniających do zniżek weszły w życie 21 kwietnia 2017 r. Powinno to pozwolić zainteresowanym uczniom, dla których odpowiednio wcześnie zostaną złożone wnioski, uzyskać legitymacje przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski.

   

   

  Kto może otrzymać legitymację?

   

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół.

   

  Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

   

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

   

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

   

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych;

  - do muzeów;

  - do parków narodowych. 

   

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

   

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych;

  - do muzeów;

  - do parków narodowych.

   

  Jakie dane zawiera legitymacja?

   

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się on uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data ważności.

   

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

   

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

   

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

   

  Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

   

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia, co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty). 

   

  Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

   

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

   

  Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

   

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

  Gdzie należy odebrać legitymację?

   

  Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację. Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.

   

  Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

   

  Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie). 

   

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?

   

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

   

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

   

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

   

  Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

   

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

   

   


   

  WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie wyjaśnia, że każdy pełnoletni i zamieszkujący na stałe na terenie Polski obywatel polski ma nie tylko prawo, ale i obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obywateli polskich zamieszkujących długoterminowo lub na stałe poza Polską dotyczy jedynie prawo do posiadania dowodu osobistego

   

  Obecnie złożenie wniosku o wydanie i odbiór dowodu osobistego może mieć miejsce tylko w kraju. Podobnie odbiór dokumentu może nastąpić tylko w Polsce.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w urzędzie dowolnej gminy w Polsce. Ze względu na ewentualny krótszy pobyt w Polsce można jednocześnie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w trybie przyspieszonym. Obecnie odbiór dokumentu następuje tylko w urzędzie, w którym złożony został wniosek. Dowód osobisty – w standardowym przypadku – odebiera się tylko osobiście.

   

  Osobom posiadającym dowód osobisty przypominamy o konieczności jego wymiany, w przypadku upływu terminu jego ważności. Obecnie dowody osobiste wydawane są z okresem ważności na 10 lat. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokument.

   

  Zwracamy uwagę, że osoby posiadające dowody osobiste, które utraciły ważność są zobowiązane do wymiany ich na nowe. Osobom, które mają nieważny dowód osobisty, grozi grzywna do 5 tys. złotych lub areszt.

   

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu,

  3. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  4. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa. Urząd może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.

   

  Dowód osobisty mogą otrzymać również dzieci.

   

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  3. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

  4. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

  Przy składaniu wniosku dziecka poniżej 13. roku życia wymagana jest obecność obydwojga rodziców (nie małżonków). Odbioru dokumentu może dokonać jedno z rodziców.

   

  Obywatele polscy, którzy nigdy nie mieszkali w kraju również mogą ubiegać się o wydanie dowodu osobistego.

   

  Wydanie i wymiana dowodu osobistego są bezpłatne.

   

  Warto pamiętać, że ważny dowód osobisty uprawnia posiadacza do podróżowania i pobytu w większości krajów Europy.

   

  Zachęcam Państwa do wykorzystania pobytu w Polsce i wyrobienia dowodu osobistego.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   


   

  WYBÓR POLSKICH IMION DLA DZIECI I REJESTRACJA W WĘGIERSKIM USC

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie informuje osoby zainteresowane, że nie istnieje urzędowa księga czy spis imion polskich.

   

  Według polskich przepisów - art.59 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1741) - dziecku można wybrać nie więcej niż dwa imiona.

   

  Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

   

  Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

   

  W kwestiach dotyczących imion polskie urzędy stanu cywilnego i konsulaty nie wydają żadnych zaświadczeń lub potwierdzeń, że wybrane imię jest imieniem polskim lub prawnie uznanym w Polsce.

   


   

  ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO NA WĘGRZECH PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO

   

  Dokumenty potrzebne obywatelom polskim do zawarcia związku małżeńskiego w węgierskim Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • ważny dowód osobisty lub paszport,
  • akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (zawierające stan cywilny)
  • w przypadku wdowy/wdowca zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć akt zgonu byłego małżonka,
  • w przypadku osoby rozwiedzionej zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć prawomocny wyrok rozwodu,
  • w przypadku kawalerów i panien zamierzających zawrzeć związek małżeński wystarczy odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

   

  Wszystkie polskie/zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język węgierski przez tłumacza przysięgłego.

  Tłumaczenia może wykonać również Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w  Budapeszcie (czynność płatna).

   


   

  ZUS – tzw. zasiłek pogrzebowy

   

  W przypadku śmierci osoby pobierającej emeryturę/rentę z Polski bliskim zmarłego/zmarłej, którzy  dokonali pochówku przysługuje tzw. zasiłek pogrzebowy.

   

  Najbliższej rodzinie przysługuje zwrot kosztów do wysokości 4000 PLN. Można otrzymać zwrot kosztu np. trumny, spopielenia itp. W przypadku wykazania na rachunkach kwoty mniejszej niż 4000 PLN zwracana jest pełna przysługująca kwota.

   

  W celu otrzymania zasiłku należy złożyć: wniosek, akt zgonu, dokument określający pokrewieństwo (np. akt małżeństwa, akt urodzenia itp.), oryginały rachunków.

   

  Osobom nie będącym najbliższą rodziną, które przeprowadziły pogrzeb, np. teść, dalecy krewni, ewentualnie partner życiowy, również przysługuje zwrot kosztów do wysokości 4000 PLN, jednak osoby te otrzymują jedynie zwrot w wysokości kosztów wykazanych na rachunku.

  W celu otrzymania zasiłku należy złożyć: wniosek, akt zgonu, dokument (oświadczenie) określające związek ze zmarłą osobą, oryginały rachunków.

   

  Zwrot można otrzymać na rachunek bankowy w Polsce lub na Węgrzech (konieczne jest podanie dokładnych danych rachunku i banku).

  Zasiłek można otrzymać jedynie w okresie 12 miesięcy od dnia zgonu bliskiej osoby.

   

  Wnioski wraz z dokumentami można składać pocztą na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Oddział w Tarnowie

  ul. Kościuszki 32

  Informacja telefoniczna: (0048 14) 632 76 59

  E – mail: WRUMIITARNOW@zus.pl

   


   

  AKTY STANU CYWILNEGO

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 1 marca 2015 roku, tj. wejścia w życie Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., wniosek o wydanie odpisu każdego polskiego aktu stanu cywilnego (np. aktu urodzenia), bez względu na miejsce jego sporządzenia, a także wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych będzie można złożyć w dowolnym USC w Polsce.


  W praktyce oznacza to, że osoba pochodząca np. ze Szczecina po 1 marca br. będzie mogła otrzymać akt stanu cywilnego np. w Tarnowie.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   


   

  utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

   

  Zgodnie z art. 47 obowiązująca od 1 marca 2015 r. Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu, którego wzór został określony rozporządzeniem.

   

  POBIERZ FORMULARZ

   

  Po dokonaniu weryfikacji osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego.

   

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

   


   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że osoby, które utraciły obywatelstwo polskie mają prawo do złożenia wniosku o przywrócenia obywatelstwa polskiego przy jednoczesnym zachowaniu obywatelstwa kilku krajów, np. węgierskiego i polskiego.

   

  Wniosek można otrzymać w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.


  Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód osobisty), dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, jeśli zostały zmienione, dokument potwierdzający utratę obywatelstwa polskiego i jedna fotografię.

   

  Potwierdzam również, że osoby którym przywrócone zostanie obywatelstwo polskie - po spełnieniu warunków formalnych – mogą otrzymać polski paszport i dowód osobisty.

   

  Szczegółowe informacje można otrzymać w Referacie: +36 1 413 8206 i +36 1 413 8208 lub budapeszt.amb.wk@msz.gov.pl

      

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   


   

  Tłumaczenia dokonywane przez konsula

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że na podstawie obowiązującej Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1973 r., art. 35. pkt. 1. „Urzędnik konsularny ma prawo wykonywać następujące czynności: f) tłumaczyć dokumenty i uwierzytelniać zgodność tłumaczeń”.

   

  Zgodnie z art. 35. pkt. 2. „Dokumenty sporządzone, uwierzytelnione lub przetłumaczone przez urzędnika konsularnego zgodnie z postanowieniami ustępu 1 będą miały w Państwie przyjmującym taką samą moc prawną i dowodową, jak gdyby były sporządzone, uwierzytelnione lub przetłumaczone przez właściwe organy lub osoby urzędowe Państwa przyjmującego”.

   

  Zatem tłumaczenia dokumentów na język węgierski wykonane w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie i poświadczone przez konsula powinny być uznawane za ważne przez urzędy węgierskie.

   

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   


   

  Podwójne obywatelstwo

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 12 lutego 1994 roku, tj. wejścia w życie protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 roku, dziecko rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie.

   

  Oznacza to, że wszystkie  takie osoby urodzone po 12 lutego 1994 roku posiadają od urodzenia obywatelstwo polskie.

   

  Potwierdzam również, że osoby te - po spełnieniu warunków formalnych – mogą otrzymać polski paszport i dowód osobisty.

      

  Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania osoby na pobyt stały lub w organie gminy ostatniego miejsca pobytu stałego w Polsce. W przypadku braku właściwości miejscowej organu, wniosek o dowód osobisty powinien być złożony w organie gminy właściwym dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

        

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: