close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO NA WĘGRZECH

 • Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, 1025 Budapest, Törökvész út 15. tel.+36 1 326 83 06;  polish_school@gazeta.pl

   

  Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, 1102 Budapest, Állomás u. 10, tel. +36 1 261 27 48; szkolpol@polonia.hu

   

  Uniwersytet ELTE (ELTE, Bölcsészettudományi Kar, Lengyel Filológiai Tanszék,) 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel. +36 1 485 52 11; +36 1 485 52 00 wew. 5144

  http://szlavintezet.elte.hu/lengyel/index.shtml

   

  Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Piliscsaba, (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika - Közép-Európai Intézet), 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. tel. +3626/577000 wew. 2970; lengyel@btk.ppke.hu

  http://www.btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/szlavisztika-kozep-europa-intezet/lengyel-tanszek

   

  Instytut Polski (Lengyel Intézet), 1065 Budapest, Nagymező u. 15. tel. +36 1 311 58 56; info@polinst.hu

  http://polinst.hu/pl/node/3764

   

  Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą"

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: