close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FUNDUSZE DLA POLONII

 • Fundusze polonijne w 2014 roku

   

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że w roku 2014 r. ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP dofinansowano 30 projektów realizowanych na Węgrzech w ramach współpracy ze środowiskiem polskim/polonijnym.

   

  W ramach konkursów środki finansowe przyznano 7 projektom w zakresie „Szkolnictwo polskie za granicą”, 18 „Kultura i sztuka oraz pozostała działalność” i 5 „Opieka nad miejscami pamięci narodowej”.

   

  Łączna kwota wykorzystanych środków wyniosła 34 285, 25 Euro.

   

   

  Andrzej Kalinowski

  Konsul RP w Budapeszcie

   

   

  Fundusze polonijne w 2012 roku


  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że w 2012 r. będzie kontynuowana forma wydatkowania funduszy polonijnych w ramach konkursu projektów zgłaszanych przez placówki. Działania polonijne mogą być wspierane w ramach czterech funduszy polonijnych:

  1/Szkolnictwo polskie za granicą
  2/Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
  3/Kultura i sztuka oraz pozostała działalność
  4/Opieka nad miejscami pamięci narodowej

  Środki w ramach funduszy polonijnych mogą być przyznane po wystąpieniu Referatu na realizację projektu. Akceptacji projektów dokonuje zespół ds. analizy projektów w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z funduszy polonijnych mogą być przeznaczone na zakup materiałów, usług, ale nie można z nich pokrywać wydatków stricte inwestycycjnych, konsumpcji itp. Ilość dostępnych środków jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje przede wszystkim jakość, ale i kolejność zgłoszeń - do wyczerpania środków.

  WAŻNE TERMINY:
  Informujemy także, że do 30 listopada 2011 r. placówka może przesłać do MSZ wnioski dotyczące projektów, które będą realizowane w I kwartale przyszłego roku, wnioski dotyczące projektów, które będą realizowane w II kwartale do 29 lutego 2012 r., zaś wnioski projektowe na II półrocze do 31 maja 2012 r.
  Oznacza to, że wnioski od organizacji powinny zostać nadesłane do konsula z wyprzedzeniem min. 14-dniowym. Projekty, które miałyby być realizowane przy wsparciu z funduszy polonijnych w I kwartale 2012 roku powinny zostać nadesłane do konsula najpóźniej do 15 listopada br. Wnioski o wsparcie z funduszy polonijnych projektów na II kwartał powinny być nadesłane do konsula najpóźniej do 15 lutego 2012 r., a wnioski o wsparcie projektów na II półrocze przyszłego roku do 15 maja 2012 r.

   

  Fundusze polonijne w 2011 roku


  Uprzejmie informujemy, że Referat może wspierać działania polonijne w ramach czterech funduszy polonijnych:

  1/Szkolnictwo polskie za granicą
  2/Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
  3/Kultura i sztuka oraz pozostała działalność
  4/Opieka nad miejscami pamięci narodowej

  Środki w ramach funduszy polonijnych mogą być przyznane po wystąpieniu Referatu na realizację projektu. Akceptacji projektów dokonuje zespół ds. analizy projektów w Departamencie Współpracy z Polonią MSZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z funduszy polonijnych mogą być przeznaczone na zakup materiałów, usług, ale nie można z nich pokrywać wydatków stricte inwestycycjnych, konsumpcji itp.
  Ilość dostępnych środków jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje przede wszystkim jakość, ale i kolejność zgłoszeń - do wyczerpania środków.

  Referat ponownie prosi o nadsyłanie propozycji działań polonijnych, które mogłyby uzyskać wsparcie z ww. funduszy polonijnych.
  Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na przyjętą procedurę projekty powinny być nadsyłane z dużym wyprzedzeniem.

   

  Informacja dot. wykorzystania funduszy w 2010 roku
   

  Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie w 2010 roku w ramach będących w jego gestii funduszy wspierał działalność organizacji polonijnych.W ramach funduszu „Szkolnictwo polskie za granicą" wsparto szereg projektów zgłoszonych przez placówki oświatowe na Węgrzech, m.in. „Rogi Obfitości" dla pierwszoklasistów, nagrody w konkursie „Moje wakacyjne wspomnienia". Pozytywnie rozpatrzono także inne wnioski o wsparcie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Fundacji „Rodzice Szkole Polskiej", czy Szkoły Polskiej działającej przy Ogólnokrajowym Samorządzie Mniejszości Polskiej.W ramach funduszu „Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju zakupiono prowiant na drogę dla uczestników kolonii letnich. Dwóm osobom zrefundowano koszty uczestnictwa w zimowym obozie. W ramach funduszu „Kultura i sztuka oraz pozostała działalność" wspierano przedsięwzięcia kulturalne: zrefundowano koszty projektu i druku zaproszeń, koszty wynajmu sali na koncert. Z okazji 15-lecia działalności Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej dzięki wsparciu z funduszu wydano pamiątkowy katalog. Uczestnikom spotkania opłatkowego podarowaliśmy polskie bombki, jako swoisty symbol naszej bożonarodzeniowej tradycji.  Środowiska polonijne przy wsparciu konsulatu okazują szczególną troskę miejscom pamięci narodowej z okazji przypadających rocznic, czy też Święta Zmarłych. Ze środków, jakimi dysponuje konsulat w ramach funduszu „Opieka nad miejscami pamięci narodowej" dokonano w 2010 r. uporządkowania terenu i wyłożenia płytami chodnikowymi ścieżki prowadzącej do największej polskiej kwatery wojskowej w Budapeszcie. Ponadto udzieliliśmy wsparcia najbardziej potrzebującym obywatelom polskim zamieszkałym w okręgu konsularnym. Dofinansowaliśmy transport dzieci z rodzin poszkodowanych przez powódź w Polsce, które wypoczywały na Węgrzech na zaproszenie premiera RW czy też zakup biletów kolejki podmiejskiej dla harcerzy z terenów poszkodowanych przez powódź. Na wniosek różnych organizacji zakupiliśmy paczki mikołajkowe dla dzieci, a także udzieliliśmy wsparcia przy organizacji kilku spotkań wigilijnych.

  Archiwum

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: