close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie informuje, iż o odbycie praktyki w naszej Placówce mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

  - są co najmniej na czwartym roku studiów lub ostatnim roku szkoły pomaturalnej, na kierunku nauki zbieżnym z profilem działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, finanse, księgowość, administracja itp.),

  - posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na stałe w Polsce.

  Pierwszeństwo przysługuje kandydatom znającym język węgierski,

  Praktyka jest bezpłatna. Ambasada nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, wyżywienia, oraz nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

  Zgłoszenie na praktykę powinno zostać złożone co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem jej rozpoczęcia i powinno zawierać: podanie (list motywacyjny), w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania oraz oczekiwania względem Placówki, kserokopie pierwszych czterech stron starego lub dwóch nowego dowodu osobistego, życiorys lub wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronach internetowych Biura Kadr i Szkolenia MSZ: http://bkis.msz.gov.pl/), skierowanie z polskiej uczelni lub rekomendację dziekana lub promotora.

  Kandydat powinien również przesłać na adres Biura Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych w MSZ (Al. Szucha 23, 00 - 580 Warszawa) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego.

  Prosimy również o podanie dokładnego adresu do korespondencji (w tym adresu e-mail) i numeru telefonu kontaktowego.

  Decyzja o przyjęciu na praktykę zostanie przesłana osobie zainteresowanej bezpośrednio na wskazany adres. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: