close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

   

  Informacje dla obywateli polskich podróżujących na Węgry dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  https://polakzagranica.msz.gov.pl/Wegry,HUN.html . Z serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując na Węgry potrzeba jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. „Polak za granicą” zawiera również listę porad dla podróżujących oraz ostrzeżenia.

   

  Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej. iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę.

   

  http://www.praga.msz.gov.pl/resource/62b99755-ef48-43e7-b188-353a85f30843:JCR

   

  Zachęcamy do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwy konsulat/wydział konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (ambasadę).

   

  Polecane strony:

   

  Informacje dla turystów

   

  Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny. Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych organizacji.

   

  Dokument tożsamości: Planującym podróż na lub przez Węgry przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego). Ten obowiązek dotyczy także małoletnich (tzn. osób poniżej 18. roku życia). Prosimy sprawdzić przed podróżą datę ważności dokumentów.

   

  Brak ważnego dokumentu może spowodować utrudnienia w podróży lub wręcz niemożność jej kontynuowania. Granicę zewnętrzną strefy Schengen tzn. w przypadku Węgier granicę z Rumunią, Serbią i Chorwacją przekroczyć można jedynie z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, a granicę z Ukrainą tylko z ważnym paszportem.

   

  Podczas pobytu na Węgrzech należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Na prośbę policji każdy ma obowiązek wylegitymować się dowodem tożsamości. Odmowa grozi zatrzymaniem do stwierdzenia tożsamości.

   

  Wjazd małoletnich bez obecności obojga rodziców na Węgry: W przypadku wjazdu małoletniego bez obecności obojga rodziców, np. wjazd małoletniego z jednym z rodziców, wjazd małoletniego pod opieką pełnoletniego członka rodziny innego niż rodzice, wjazd małoletniego pod opieką osoby spoza rodziny - wymagane jest posiadanie podczas kontroli zezwolenia rodziców na pobyt małoletniego poza granicami Polski.

   

  Zezwolenie powinno zawierać:

  • dane małoletniego: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości małoletniego podczas podróży (ważny paszport lub dowód osobisty)
  • dane rodzica nieobecnego/rodziców nieobecnych: imię/imiona, nazwisko – też rodowe, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości)
  • dane opiekuna małoletniego: imię/imiona, nazwisko – też rodowe, data i miejsce urodzenia, typ i numer dokumentu tożsamości opiekuna podczas podróży (ważny paszport lub dowód osobisty)
  • zaznaczenie okresu przebywania dziecka za granicą (czas określony, lub nieokreślony)
  • podpis osób upoważniających i upoważnionych

   

  Zaświadczenie może być wystawione w języku polskim, angielskim itp. Nie jest wymagany język węgierski (jednak znaczenie ułatwia ewentualne procedury).

   

  Pobyt powyżej 90 dni: Należy uzyskać zezwolenie na pobyt np. w celu wykonywania pracy,  podjęcia studiów itd. Organem wydającym karty pobytu są biura Urzędu do Spraw Imigracji i Uchodźców (BMH) – Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (http://www.bmbah.hu).

   

  Do 90 dni pobytu na terenie Węgier nie jest potrzebne żadne zezwolenie dla obywateli krajów UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski).

   

  Przyjazd na Węgry ze zwierzętami: Na teren Węgier - w celu niehandlowym - można wwieźć najwyżej 5 zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek itp.). Zwierzęta muszą posiadać paszport (tzw. pets – passport) i być odpowiednio oznakowane (mikroczip odpowiadający wymaganiom międzynarodowym). Paszport musi zawierać dane właściciela; dane czipu; dokładny, umożliwiający jednoznaczne rozpoznanie opis przewożonego zwierzęcia; informację o aktualnych szczepieniach przeciwko wściekliźnie (jeżeli takiego jeszcze nie ma, należy wpisać po angielsku: non vaccinated); informację o innych chorobach zakaźnych. Zwierzęta mogą podróżować pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej pisemnie przez właściciela.

   

  Z powodu braku paszportu zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie przez okres 3 miesięcy. Brak szczepienia karane jest mandatem od 20 000 do nawet 3 000 000 HUF.

   

  Przywóz na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiący, możliwy jest tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „w celu niekomercyjnego importu na Węgry z innych państw członkowskich lub krajów trzecich niezaszczepionych psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia”.

   

  Psy rasy pit bull terier i ras zbliżonych, mogą być uznane przez właściwe władze jako niebezpieczne. W miejscu publicznym niebezpieczny pies musi mieć założony kaganiec i być prowadzony na smyczy!

   

  W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży. Informacje dotyczące zwierząt poniżej wieku 3 miesięcy, ras psów niebezpiecznych oraz innych gatunków dostępne na stronach internetowych (http://www.wetgiw.gov.pl/, http://portal.nebih.gov.hu/).

   

  Weterynarz / całodobowa pomoc dla zwierząt: +36 1 350 0361, adres: 1135 Budapest, Lehel u. 43. (http://www.allatorvos-budapesti.hu/)

   

  Przekazy pieniężne na Węgry: W razie potrzeby jest możliwość szybkiego przekazania pieniędzy z Polski np. przez Western Union (https://www.westernunion.com/hu/hu/home.html).  W Budapeszcie czynne są całą dobę oddziały: 1051 Budapest, Vörösmarti tér 2., 1053 Budapest, Károlyi u. 12., 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

   

  Banknoty: Zwracamy uwagę, aby przy wymianie pieniędzy w polskich kantorach upewnić się, czy otrzymane banknoty (forinty) są jeszcze w obiegu. Można sprawdzić na stronie internetowej Banku Narodowego Węgierskiego (http://www.mnb.hu/letoltes/milyen-bankjegyekkel-fizethetunk.pdf). Nieważne już banknoty można w każdym banku wymienić na aktualne bez dodatkowych opłat.

  http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/od_1_sierpnia_na_wegrzech_stare_banknoty_2000_ft_i_5000_ft_wychodza_z_obiegu

  http://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowy_banknot_1000_forintowy_w_obiegu

   

  Poczta: (https://www.posta.hu) Poczta całodobowa w Budapeszcie: 1087 Budapest VIII., Baross tér 11/C (przy dworcu Keleti).

   

  Napiwek: Na Węgrzech jest zwyczaj, podobnie jak w Polsce, dawanie napiwku - ok. 10-15% jeśli pozycja service nie figuruje na otrzymanym do rachunku. Zalecane jest sprawdzenie.

   

  Policja: (http://www.police.hu/) Kontakt w jęz. angielskim: (+36 1) 438 8080

   

  Kradzieże kieszonkowe i bagażu podręcznego w Budapeszcie najczęściej mają miejsce w Bazylice i jej okolicy, tramwajach linii 4 i 6, w okolicy Oktogonu oraz na kąpielisku Széchenyi. Zalecamy szczególną ostrożność!

   

  Sugerujemy, by dokumenty i rzeczy wartościowe przechowywać / deponować w depozycie hotelowym lub sejfach hotelowych. Wskazane jest również posiadanie fotokopii najważniejszych dokumentów.

   

  W przypadku utraty dokumentów osobistych lub kradzieży mienia należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji oraz w Referacie ds. konsularnych w godzinach przyjęć interesantów, co pozwoli na szybkie anulowanie dowodu osobistego i paszportu. Osoby, które utraciły dowód osobisty otrzymują w Referacie ds. konsularnych zaświadczenie o jego utracie, które po powrocie do Polski należy przedłożyć w urzędzie, przy składaniu wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości. W Referacie konsularnym można również złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca zamieszkania.

   

  W razie utraty (zagubienie, lub kradzież) sugerujemy, aby zawiadomienie o tym fakcie zostało złożone na policji jak najszybciej i aby  policja spisała protokół o okolicznościach zdarzenia z wymienieniem utraconych dokumentów i przedmiotów.

   

  Pomoc medyczna, leczenie, ubezpieczenie: Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego na okres podróży i pobytu. Ważna Karta EKUZ  (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=pl) zapewnia jedynie bezpłatną pomoc w nagłych wypadkach.

   

  Pomoc medyczna/pogotowie ratunkowe – w jęz. angielskim: pod nr 112 (Europejski Numer Alarmowy) Posiadanie leków jest dozwolone w ilościach koniecznych na okres przebywania na terenie Węgier (leki systematycznie/trwale zażywane). Posiadanie leków zawierających składniki psychotropowe lub  psychoaktywne, a także pochodne narkotyków wymaga zezwolenia.

   

  Recepty wystawione przez lekarza w kraju UE są ważna we wszystkich krajach UE (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/chemist/prescription/index_pl.htm).

   

  Apteki:(http://www.hazipatika.com/keresok/patikak) Apteka całodobowa: Teréz Patika, 1067 Budapest, VI. Teréz körút 41, 0-24).

   

  Zakaz palenia: obowiązuje w każdym budynku edukacyjnym, opieki zdrowotnej i w ich pobliżu.
  Nie wolno palić w przejściach podziemnych, przejściach zamkniętych, na placach zabaw oraz w obszarze 5 metrów wokół nich, w odległości 5 metrów od wejść do sklepów, kawiarni, restauracji itp., w poczekalniach, na przystankach komunikacji oraz w odległości 5 metrów od nich, w pojazdach komunikacji miejskiej. Naruszenie zakazu palenia zagrożone jest karą w wysokości do 30 tys. forintów (ok. 100 €).

   

  Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych: (w parkach, na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej, na imprezach sportowych, przy sklepach sprzedających alkohol, itp.) jest formalnie zabronione. Egzekucja zakazu pozostaje w gestii samorządów. Praktyka jest różna.

   

  Zezwolenie na łowienie ryb: Na terenie Węgier łowić ryby/wędkować może osoba, która posiada węgierską Kartę wędkarską. Można ją uzyskać po złożeniu egzaminu, lub po oświadczeniu złożenia egzaminu w innym kraju, najprościej przedstawieniem ważnej polskiej Karty wędkarskiej, oraz wniesieniu opłaty za wydanie karty węgierskiej. Kartę wędkarską można wyrobić w biurach MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség - Węgierski Związek Wędkarski (http://mohosz.hu/). UWAGA! Oprócz Karty wędkarskiej trzeba posiadać zezwolenie terenowe, które można wykupić w większości sklepów wędkarskich, w biurach organizacji wędkarskich. Na prywatnych stawach wędkarskich też obowiązuje posiadanie Karty wędkarskiej!

   

  Jazda rowerem: Obowiązkowe wyposażenie roweru: przednia lampa o białym świetle; tylna lampa o czerwonym świetle; tylny odblask czerwony – nie w kształcie trójkąta; dwa, oddzielnie działające od siebie hamulce; dzwonek (dzwonek nie może być zastąpiony trąbka itp.); żółty odblask szprychowy przynajmniej na przednim kole.

   

  Kamizelka odblaskowa obowiązkowa jest przy słabej widoczności oraz po zmierzchu poza terenem zamieszkałym. Kask nie jest obowiązkowy na terenie zamieszkałym oraz poza terenem zamieszkałym o ile rowerzysta nie przekracza prędkości 40 km/h oraz nie wiezie pasażera.

   

  Dozwolone prędkości przy jeździe rowerem: na terenie zamieszkałym 40 km/h; poza terenem zamieszkałym bez kasku 40 km/h; poza terenem zamieszkałym z kaskiem na głowie 50 km/h; na drodze rowerowej 30 km/h, na jezdniach przeznaczonych do równoczesnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów 20 km/h; po chodniku nie można jeździć, wyłącznie dzieci do ukończenia 12 lat z prędkością 10 km/h, ponieważ dzieci do 12 lat nie mogą jeździć rowerem po jezdni.

   

  Jazda rowerem drogą jednokierunkową pod prąd ruchu jest dozwolona wyłącznie w takim przypadku, jeżeli  to jednoznacznie pozwalają znaki drogowe.

   

  Każda osoba jeżdżąca rowerem powinna znać zasady ruchu drogowego.

   

  Do roweru dozwolone jest doczepienie przyczepy tylnej rowerową (inne przyczepy nie są dozwolone), ale przewożenie dzieci w przyczepce jest zabronione. Nie wolno prowadzić zwierząt jadąc rowerem, ani holować roweru innym pojazdem!

   

  Dzieci do 10 lat mogą być przewożone wyłącznie w specjalnych siedzeniach dla dzieci. Przewozić może  jedynie osoba powyżej 16 lat. Przewożenie osób na bagażniku jest zabronione.

   

  Podczas jazdy rowerem dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila.

   

  Sposób wybierania numerów telefonicznych na Węgrzech: Dzwoniąc z węgierskiego telefonu stacjonarnego w Budapeszcie na numer stacjonarny w Budapeszcie wystarczy wykręcić 7 cyfr (numer). Np. do Ambasady 413 8201.

   

  Dzwoniąc na węgierski stacjonarny z zagranicznego telefonu stacjonarnego lub komórkowego należy wykręcić +36, następnie dwucyfrowy prefiks i wreszcie numer telefonu - w przypadku Budapesztu prefiks jednocyfrowy „1” i 7-cyfrowy numer telefonu (np. do Konsulatu +36 1 4138201).

  Dzwoniąc na węgierski numer komórkowy należy wykręcić z telefonu stacjonarnego „06”, z telefonu komórkowego należy wykręcić „06” lub „+36” następnie dwucyfrowy prefiks (20, 30, 70) i wreszcie numer (np. dyżurny nr telefonu konsula po godzinach urzędowania wyłącznie w nagłych wypadkach: 06 20 4729502).

  Dzwoniąc za granicę z telefonu stacjonarnego należy wykręcić „00” a z telefonu komórkowego należy wykręcić „00” lub „+”, po tym kierunkowy kraju i numer telefonu (np. Ambasada Węgier w Warszawie 00 48 22 628 54 23).

  Dzwoniąc z zagranicznego numeru telefonu na węgierski numer przed wykręceniem prefiksu oraz numeru telefonu należy wybrać prefiks krajowy „36” (np. do Ambasady 00 36 1 413 8201).

   

  Taksówki: W Budapeszcie wszystkie taksówki są koloru żółtego, jednak zalecane jest korzystanie z taksówek firmowych z logo filmy na drzwiach, gdyż korzystając z usług innych, tzn. „független szolgáltató” (prywatne), można zostać oszukanym. Każdy taksówkarz powinien wręczyć pasażerowi rachunek rachunek z kasy fiskalnej znajdującej się w taksówce.

   

  Transfer z lotniska: W Budapeszcie przy transferze z i na lotnisko zalecamy korzystać z taksówek firmowych „Főtaxi”, lub z usług minibusów „miniBud” (Airport Shuttle Services). Istnieje również połączenie autobusem komunikacji miejskiej: autobus nr 100E jeździ na lotnisko z Deák  tér (Plac Deaka) w centrum miasta za cenę biletu ekspresowego oraz autobus nr 200E, który jeździ na lotnisko  ze stacji metra „Kőbánya-Kispest” (linia 3) za cenę biletu normalnego (https://bkk.hu/en/airport-shuttle/). Bilety można kupić u kierowcy.

   

  Bilety komunikacji miejskiej (BKK): Na Węgrzech, zwłaszcza w Budapeszcie, widok kontrolerów biletów jest bardzo częsty – w trakcie kontroli są oni bardzo skrupulatni i nieustępliwi. Zalecamy kupienie i skasowanie biletów. Informacje o zniżkach i rodzajach biletów turystycznych na przejazdy komunikacją miejską w Budapeszcie znaleźć można na stronie miejskiego zarządu (https://bkk.hu/en/news/). Kara za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej w Budapeszcie wynosi w przypadku opłacenie na miejscu! wynosi 8000 forintów.

   

  Rzeczy zgubione w pojazdach komunikacji miejskiej  w razie odnalezienia są przechowywane przez 3 miesiące. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +36 1 258 4636 (zgłasza się automat w jęz. węgierskim – należy wybrać „3”) lub pod adresem 1072 Budapeszt, Akácfa utca 18. lub pod nr +36 1 322 6613.

   

  Komunikacja kolejowa (MÁV): (https://www.mavcsoport.hu/)

   

  Zniżki obowiązują tylko od ceny biletów podstawowych (też zniżka 100%), od dopłat za usługi dodatkowe lub rezerwę miejsc nie!

   

  Dzieci do ukończenia 6 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej mogą podróżować bezpłatnie na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości przy podczas podróży!

   

  Dzieci powyżej 6 lat do dnia ukończenia 14 lat mogą korzystać z ulgi 50% podróżując 2. klasą na terenie Węgier.

   

  Każdy obywatel UE poniżej 26 lat może korzystać z ulgi 33% podróżując 2. klasą na terenie Węgier w weekendy od godziny 10:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę oraz w dniach, w których obowiązuje niedzielny rozkład ruchu.

   

  Każdy obywatel UE, który ukończył 65 lat, może bezpłatnie podróżować na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości podczas podróży!

   

  Uczeń/student - obywatel Unii Europejskiej posiadający legitymację uczniowską/studencką wydaną w państwie członkowskim UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego może korzystać z takich samych ulg, jakie przysługują posiadaczom legitymacji szkolnych/studenckich wystawionych na Węgrzech. Legitymacja musi zawierać imię, nazwisko posiadacza; zdjęcie posiadacza; ma określony termin ważności oraz zawiera nazwę i adres szkoły.

   

  Legitymacje międzynarodowe ISIC - wydane nie poprzez instytuty edukacyjne nie uprawniają do korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy ważnych legitymacji szkolnych!

   

  Komunikacja autobusowa (Volán): (http://www.volanbusz.hu/)

   

  Zniżki obowiązują tylko od ceny biletów podstawowych, od dopłat za usługi dodatkowe lub rezerwację miejsc nie!

   

  Dzieci do ukończenia 6 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej, każdy obywatel UE powyżej 65 lat mogą podróżować bezpłatnie na terenie Węgier. Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości przy zakupie biletu oraz podczas podróży!

   

  Dzieci powyżej 6 lat do dnia ukończenia 14 lat podróżując na terenie Węgier mogą korzystać z ulgi 50%.

   

  Uczeń/student - obywatel Unii Europejskiej posiadający legitymację uczniowską/studencką wydaną w państwie członkowskim UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego może korzystać z takich samych ulg, jakie przysługują posiadaczom legitymacji szkolnych/studenckich wystawionych na Węgrzech. Legitymacja musi zawierać imię, nazwisko posiadacza; zdjęcie posiadacza; ma określony termin ważności oraz zawiera nazwę i adres szkoły.

   

  Legitymacje międzynarodowe ISIC - wydane nie poprzez instytuty edukacyjne nie uprawniają do korzystania z ulg przewidzianych dla posiadaczy ważnych legitymacji szkolnych!

   

  Niepełnosprawni: Poruszanie się komunikacją miejską Budapesztu jest możliwe licznymi liniami autobusowymi, trolejbusowymi oraz liniami tramwajowym. Windy można znaleźć wyłącznie na dwóch przystankach linii M2 oraz na wszystkich stacjach linii M4– pozostałe linie w ogóle nie są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

   

  Polska legitymacja dla niepełnosprawnych zazwyczaj nie upoważnia do korzystania z ulg - między innymi w pojazdach komunikacji miejskiej, za wstęp do muzeum itp.

   

  Narkotyki: Zażywanie oraz posiadanie/handel wszelkimi rodzajami narkotyków jest nielegalne i surowo karane!

   

  Papierosy i inne wyroby tytoniowe: Na Węgrzech papierosy, tytoń można kupić jedynie w tzw. Nemzeti Dohánybolt.

   

  Niebezpieczne narzędzia: za narzędzia grożące bezpieczeństwu publicznemu uznane są – i jednocześnie zakazane jest ich posiadanie: przedmioty służące do kłucia lub cięcia z długością ostrza/krawędzi ostrej powyżej 8 cm; bez względu na długość ostrza noże sprężynowe, ostrza/noże do rzucania, wszelkie narzędzia wystrzeliwujące przedmioty, które mogą powodować uraz (np. łuk, proca, kusza, nóż sprężynowy), narzędzia przystosowane do zadawania ciosów np. pałki teleskopowe, kastety, kije oraz ciężarki połączone łańcuchem lub innym elastycznym materiałem, wszelkie pojemniki z gazem i środkami drażniącymimateriały (np. gazy pieprzowe itp.), przedmioty imitujące broń palną, przedmioty rażące prądem (paralizatory), przedmioty służące do nielegalnego otwierania, wyłamania zamków.

   

  Posiadanie powyższych przedmiotów w terenie publicznym bez ważnego zezwolenia wydanego przez władze węgierskie, lub ich używanie jest zagrożone karą, włącznie z pozbawieniem wolności.

   

  Przywóz broni palnej, amunicji oraz ich części na Węgry: jest możliwe po uzyskaniu zgody właściwego organu policji; konieczne jest posiadanie ważnego pozwolenia na broń i Europejskiej karty broni palnej. Dokument ten pozwala legalnie przewozić broń palną przez osobę poruszającą się na terenie krajów Unii Europejskiej i świadczy o legalności posiadania broni należącej do kategorii „B”, „C” lub „D”. Kartę wydaje właściwy komendant policji na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń palną. Poza tym potrzebne jest posiadanie zaproszenia organizatorów w celu wzięcia udziału w imprezach: sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez można przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych, łowieckich. Potrzebne jest też pozwolenie myśliwskie węgierskie. Organizator imprez myśliwskich z pewnością udzieli pomocy.

   

  Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji na Węgrzech.

   

  Sprawy celne:  Na Węgrzech obowiązują się przepisy UE. Uwaga:  Wyroby tytoniowe i alkoholowe mogą przewozić do użytku osobistego (nie w celu handlowym) tylko osoby, które ukończyły 17 lat. (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_pl.htm). W razie wątpliwości zalecamy: http://en.nav.gov.hu/

   

  Uwaga! Podane ilości wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych nie mogą być rozumiane oddzielnie. Dozwolona ilość musi być rozumiana proporcjonalnie w razie przewożenia różnego rodzaju wyrobów. W przypadku wątpliwości, czy posiadane towary zostaną wykorzystane prywatnie; w przypadku niezgłoszenia przekroczenia dozwolonej ilości towarów lub gotówki towar/pieniądze mogą być skonfiskowane i grozi nałożenie mandatu.

   

  Wwóz wyrobów mięsnych, mięsa surowego, wyrobów mlecznych, mleka z kraju, który nie jest członkiem UE jest niedozwolony. Umożliwia to jedynie posiadanie oficjalnej dokumentacji weterynaryjnej. Pokarm dla niemowląt, dla zwierząt towarzyszących oraz żywność na podróż są dozwolone w małej ilości.

   

  Msze święte w języku polskim:  (http://www.parafiabudapeszt.republika.pl/) odbywają się jedynie w kościele Polskiej Parafii Personalnej (1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.) w niedziele o 10.30 i 18.00, a w dni powszednie w każdy piątek o 17.00. Dodatkowo każdego trzynastego dnia miesiąca o godzinie 17.00 odprawiane jest nabożeństwo fatimskie. Ww. kościół jest jedynym miejscem na Węgrzech, gdzie regularnie odprawia się nabożeństwa w jęz. polskim.

   

  Informacje turystyczne: (www.tourinform.hu, http://www.budapestinfo.hu/, http://www.budapest.com

   


   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

   

  Prędkość dopuszczalna: pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i motocykle - na autostradzie 130 km/godz., na drodze szybkiego ruchu 110 km/godz., poza terenem zabudowanym 90 km/godz., a w mieście 50 km/godz. Autobusy: na autostradzie 80 km/h (autobusy spełniające określone prawem wymogi - 100 km/godz.), na innych drogach, poza terenem zabudowanym 70 km/godz., a na terenie zabudowanym 50 km/godz.

   

  Jazda z włączonymi światłami: Na drogach publicznych, poza terenem zabudowanym samochody - także w dzień i przy dobrej widoczności - powinny poruszać się z włączonymi światłami do jazdy dziennej lub światłami mijania. Na terenie zabudowanym stosowanie świateł do jazdy dziennej lub mijania zabudowanym nie jest obowiązkowe.

   

  Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach. Poza terenem zabudowanym jest obowiązek zapinanie pasów tylnym siedzeniach też.

   

  Przewożenie dzieci i siedzenia dla dzieci: Ogólna zasada - dzieci poniżej 150 cm wzrostu można przewozić jedynie w specjalnych fotelikach dostosowanych do danej sylwetki (waga/wzrost). O ile samochód nie jest przystosowany do zamontowania fotelika ochronnego, dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą być przewożone. Należy zwracać uwagę na bezpieczne stosowanie fotelików na przednim siedzeniu w samochodach wyposażonych w system poduszek powietrznych! Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście 135-150 cm można przewozić bez fotelika, jeżeli są zapięte pasami bezpieczeństwa i ustawiono odpowiednio wysokość siedzenia i fabrycznie montowanych pasów. Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście do 135 cm muszą być przewożone zapięte w foteliku. Dzieci powyżej 3 lat oraz 150 cm wzrostu mogą być przewożone na pierwszym siedzeniu bez stosowania fotelików czy podwyższeń. Niemowlęta można przewozić na przednim siedzeniu jedynie w specjalnym foteliku.

   

  Rozmowy przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu są dozwolone tylko przy wykorzystaniu zestawu głośnomówiącego.

   

  Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem: 0,0 promila.

   

  Na Węgrzech można poruszać się samochodami posiadającymi tymczasowe polskie tablice rejestracyjne (i tymczasowe dowody rejestracyjne), samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC.

   

  Karalne jest stosowanie urządzeń zakłócających działanie radarów i innych urządzeń policyjnych do kontroli ruchu. Można posiadać jednak urządzenia wykrywające radar.

   

  Zielona karta nie jest obowiązkowa, służy jednak jako dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AC. Dla pojazdów, których miejscem eksploatacji jest Polska posiadanie „Zielonej Karty” nie jest warunkiem wjazdu na Węgry.

   

  Na Węgrzech polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak to ma miejsce w Polsce. Poruszanie się samochodem pożyczonym może budzić wątpliwości dotyczące zakresu posiadanego ubezpieczenia.

   

  W razie wypadku lub awarii kierowca/właściciel pojazdu powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę, z którą współpracuje, z której usług można korzystać). Sugerujemy nie korzystać z usług firm (autoserwis, pomoc drogowa itp.), które przybyły bez wezwania, nie ulegać naciskom i nie podpisywać wręczanych przez takie firmy umów, dokumentów czy faktur (wyjątek: holowanie samochodu na parking lub do serwisu oraz naprawa samochodu wyznaczonym serwisie na polecenie policji).

   

  W razie wypadku lub awarii sugerujemy sfotografować lub sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ewentualnych świadków i służb drogowych, znaki drogowe w miejscu wypadku itp.

   

  Pomoc drogowa (http://www.autoklub.hu/) automobilklubu węgierskiego Magyar Autóklub (odpowiednik PZMot) jest czynna 24h. Telefony: 188 lub +36 1 345 1800,  - obsługa w języku angielskim.

   

  Wyjazd na Węgry lub przejazd przez Węgry pojazdem pożyczonym od właściciela, autem służbowym: wskazane jest posiadanie pisemnego upoważnienia, najlepiej sporządzonego w języku węgierskim, ewentualnie angielskim lub niemieckim, zawierającego dane właściciela i samochodu, udostępnianego przez firmę. Nie musi to być akt notarialny.

   

  Samochód leasingowany: wskazane jest posiadanie umowy leasingowej przetłumaczonej na język węgierski, angielski lub niemiecki. Dokument leasingowy powinien zawierać zezwolenie na opuszczenie kraju, w którym samochód jest zarejestrowany.

   

  Brak upoważnienia nie jest karany mandatem. Jeśli jednak policja ma wątpliwości dotyczące pozwolenia na użytkowanie samochodu, ma prawo zatrzymać dokumenty kierowcy i pojazdu do czasu wyjaśnienia sprawy.

   

  Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu na Węgrzech po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych.

   

  Apteczka w samochodzie osobowym oraz w samochodzie ciężarowym jest wymagana. Należy posiadać apteczkę wyposażoną zgodnie z przepisami polskimi (unijnymi). W apteczce powinien się znajdować opis użycia w języku węgierskim lub z obrazkami informacyjnymi. Środki znajdujące się w apteczce muszą mieć ważny okres przydatności. Jeżeli minął termin ważności apteczki, traktowane jest to jako jej brak. Policja nie karze za brak apteczki w samochodzie osobowym, natomiast w razie wypadku za brak apteczki kierowca może być karany.

   

  W razie wypadku, jeżeli nie doszło do obrażeń ciała, szkody materialne nie są znaczące, jedna ze stron uznaje, że ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie wypadku, wystarczy wypełnić raport o wypadkach (https://rf.gov.pl/files/wzory_10.pdf). Formularz jest jednolity w Unii, nie ma znaczenia, w jakim językiem jest to wydrukowany.

   

  Jeżeli w wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała, jeżeli zainteresowane strony nie mogą wyjaśnić, co się stało, nie mogą uzgodnić odpowiedzialności, szkody materialne są znaczące, należy zawsze wezwać policję. Wszyscy uczestnicy wypadku muszą czekać na przybycie policji na miejsce zdarzenia.

   

  Kierowca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwania pogotowia i policji. Brak udzielenia pomocy ofiarom wypadku jest wykroczeniem.

   

  Posiadanie trójkąta ostrzegawczego w samochodzie osobowym i ciężarowym jest obowiązkowe.

   

  Posiadanie gaśnicy w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.

   

  Posiadanie linki holowniczej w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.

   

  Posiadanie kamizelki odblaskowej w samochodzie osobowym i ciężarowym nie jest obowiązkowe. Natomiast (uwaga!) kamizelka powinna być używana przez kierowcę czy pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awarii) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu. W nocy lub przy ograniczonych warunkach widoczności piesi i osoby przebywające na drodze lub na jej poboczu drogi muszą nosić kamizelki odblaskowe, mimo że sam brak kamizelki w samochodzie nie jest obowiązkowy.

   

  Przewożenie samochodem osobowym ładunku wystającego poza samochód (np. sprzęt sportowy):

   

  pojazd o karoserii zamkniętej - na dachu pojazdu ładunek można przewozić tylko, jeżeli na samochodzie jest zamontowany bagażnik. Na bagażniku dachowym samochodu osobowego ładunek (bagaż) można przewozić, jeżeli wystaje on do przodu i do tyłu najwyżej 40 centymetrów.

   

  pojazd o karoserii otwartej - ładunek może być umieszczony także w ten sposób, że jego część znajduje poza powierzchnią ładunkową, z przodu najwyżej do przedniej części pojazdu, a z tyłu najwyżej dwa metry poza obręb pojazdu. Odległość ta nie może być dłuższa od połowy długości powierzchni ładunkowej, a na boki w ten sposób, że łączna szerokość pojazdu i ładunku nie może przekroczyć 2,5 metra. Ładunek pojazdu ciągnącego przyczepę nie może wystawać do tyłu poza powierzchnię ładunkową.

   

  Wystające części ładunku należy oznakować chorągiewkami lub tablicami o wymiarach 40x40 cm malowanymi w czerwono-białe prążki, a w ograniczonych warunkach widoczności, poza tym także światłami w kolorze czerwonym oraz czerwonymi tablicami odblaskowymi.

   

  Jeśli samochód osobowy, np. kombi, wyposażony jest w kratkę nie musi być ona wpisana do dowodu rejestracyjnego. Stosowana jest ona tylko w przypadkach, jeżeli samochód osobowy jest zarejestrowany, jako dostawczy, a kratka służy bezpieczeństwu jazdy. Nie ma znaczenia, czyją własnością jest samochód (osoby fizycznej czy przedsiębiorstwa).

   

  Do prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych na Węgrzech upoważnia jedynie prawo jazdy. Na Węgrzech uznawane są wszystkie prawa jazdy wystawione w państwach członkowskich UE.

   

  W przypadku praw jazdy wystawionych poza obszarem UE, należy uwzględnić, czy prawo jazdy zostało wystawiona zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku. Należy sprawdzić, czy dane państwo ratyfikowało tę konwencję. Kryterium ważności prawa jazdy jest to, by zawierało wszystkie wymagane dane (fotografię, pieczęcie i podpisy organów wystawiających, datę wystawienia i okres ważności). W przypadku, jeżeli prawo jazdy nie zostało wystawione zgodnie z ww. konwencją, jej właściciel ma prawo prowadzenia pojazdu wyłącznie od granicy Węgier do miejsca zakwaterowania oraz od miejsca zakwaterowania do granicy Węgier. Zasada ta obowiązuje wszystkich kierowców i wszystkie kategorie prawa jazdy. Kierowcy samochodów ciężarowych są poza tym obowiązani do posiadania dokumentów pojazdu,  listów przewozowych, ważnych opłat drogowych itd.

   

  Pojazdy dwukołowe:

   

  Najmniejsze motocykle i skutery o pojemności silnika do 50 cm sześc. można prowadzić po ukończeniu 14 lat z prawem jazdy kategorii AM lub kategorii B. Powyżej tej pojemności skokowej konieczne jest kategoria międzynarodowa A i kierowca powinien mieć wiek powyżej 23,5 roku lub A1 do poj. skokowej silnika do 125 cm sześc., a kierowca powinien mieć wiek powyżej 15,5 roku.

   

  Węgierskie przepisy ruchu drogowego (KRESZ) nie określają ograniczeń wiekowych dotyczących przewożenia dzieci na motocyklu. Dziecko może być przewożone jako pasażer wtedy, jeżeli jego nogi sięgają podnóżków i potrafi się bezpiecznie trzymać. Fabrycznych podnóżków nie wolno przerabiać! Warunkiem przewozu pasażerów na motocyklu jest wpisana do dowodu rejestracyjnego pojazdu możliwość przewozu pasażerów,  motocykl musi mieć tablice rejestracyjne.

   

  Warunkiem przewożenia osób na tylnym siedzeniu motocykla jest także to, by kierujący motocyklem posiadał prawo jazdy dłużej niż 3 lata. Nie chodzi w tym przypadku o prawo jazdy motocyklowe, które może być nowe, jeżeli prowadzący posiada inne, starsze prawo jazdy, np. kategorii B. Dozwolone jest też przewożenie dzieci na specjalnych dziecięcych siedzeniach właściwie przymocowanych do tylnego siedzenia motocykla. W tym przypadku dzieci muszą być przypięte do siedzenia pasami bezpieczeństwa. W każdym przypadku pasażerowie motocykli muszą mieć zapięte kaski i zalecanie jest noszenie kamizelek odblaskowych.

   

  Odmowa wylegitymowania się na żądanie policji skutkuje zatrzymaniem kierowcy do wyjaśnienia.

   

  W czasie kontroli drogowej policja NIE ma obowiązku zapewniania tłumacza. Natomiast w przypadku przesłuchania czy spisywania protokołu (po wypadku, poważnym zdarzeniu itp.), policja musi zapewnić tłumacza (można ewentualnie zeznawać w innym języku, jeżeli dana osoba wyraża na to zgodę). Koszt pokrywa państwo węgierskie.

   

  Parkowanie: korzystanie z większości parkingów jest płatne. Z uwagi na fakt, iż większość parkingów podlega samorządom dzielnicowym i miejscowym, różne są rozporządzenia władz terytorialnych w zakresie zasad parkowania i opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych. Sugerujemy dokładne zwracanie uwagi na parkingowe tablice informacyjne.

   

  Ogólnie podaje się też informację, że w dni wolne od pracy i święta parkowanie jest bezpłatne. Zwracamy uwagę, że występują jednak liczne wyjątki: parkingi prywatne, parkingi płatne non stop, niezależnie od dni świątecznych, parkingi w atrakcyjnie turystycznie okolicach.

   

  Miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych są oznakowane symbolem międzynarodowym. Karty parkowania wydane osobom niepełnosprawnych w państwach członkowskich organizacji ECMT (Europejska Konferencja Ministrów Transportu) są uznane na terenie Węgier – dotyczy to parkowania w miejscach płatnych publicznych, nie dotyczy to parkingów centrów handlowych, prywatnych, organizacyjnych itp. Karta musi być wydana według wzoru UE. Międzynarodowa legitymacja osób niepełnosprawnych upoważnia często do parkowania bez ograniczeń czasowych w miejscach z takimi ograniczeniami.

   

  Pojazdy niepełnosprawnych mogą też parkować na chodniku, jeżeli pojazd zajmuje maksymalnie połowę szerokości chodnika, dla pieszych pozostaje pas ruchu o szerokości przynajmniej 1,5 metra i maksymalne obciążenie osi ich samochodu nie przekracza 1 tony.

   

  Parkingi należą do różnych samorządów terytorialnych i innych podmiotów, dlatego nie ma jednolitej reguły. Należy się upewnić, czytając wywieszone informacje lub zapytać personel parkingu.

   

  Opłaty drogowe: należy dokładnie zapoznać się z informacjami na stronie internetowej (dostępna również po polsku) dotyczącej opłat drogowych (http://nemzetiutdij.hu/).

   

  Elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD) proporcjonalnej do przejechanej odległości został wprowadzony na Węgrzech 1 lipca 2013 r. i obowiązuje na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. Nowy system o nazwie HU-GO spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej, oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

  Wszelkie informacji dotyczące opłaty drogowej znajduje się na stronie Internetowej: https://www.hu-go.hu/articles/category/aktualny

   

  Obowiązek uiszczania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości dotyczy pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (pojazdy kategorii D1 i B2 NIE są objęte opłatą). Wysokość opłaty proporcjonalnej do przejechanej odległości zależy od typu wykorzystywanej drogi, kategorii pojazdu samochodowego (J2, J3, J4), jak i klasyfikacji ekologicznej pojazdu.

   

  System HU-GO w praktyce obejmuje wszystkie trasy nadające się do przewozu ładunku.

   

  Najbardziej typowe błędy związane z elektroniczną opłatą drogową:

   

  Prosimy o uważne zapoznanie się z najbardziej typowymi błędami popełnianymi przez użytkowników i unikanie ich podczas korzystania z sieci dróg płatnych: https://hu-go.hu/articles/article/najbardziej-typowe-bdy-zwizane-z-elektroniczn-opat-drogow#menu

   

  Uwaga: częsty problem różnica pomiędzy numerem 0 a literą O. Przy zakupie opłaty drogowej proszę uważnie sprawdzić, czy to litera czy numer. Na Węgrzech, w celu uniknięcia błędu, przy ręcznym pisaniu numer 0 ma formę: Ø.

   

  Kontrola uiszczenia opłaty:

   

  Kontrola uiszczenia opłaty odbywa się będzie za pomocą zainstalowanych na trwałe stacji kontroli oraz ruchomych urządzeń kontrolnych zainstalowanych w pojazdach (bez potrzeby zatrzymania ruchu). Infrastruktura techniczna, która uzupełnia oraz rozszerza istniejący system kontroli spółki ÁAK, prowadzi pełen odczyt danych – niezależnie od warunków atmosferycznych i widoczności, bez względu na porę dnia – niezbędnych do ustalania, czy dany pojazd podlega opłacie drogowej.

   

  Zainstalowane w sposób trwały stacje kontroli rozpoznają i zapisują wszystkie istotne dane dotyczące pojazdów przejeżdżających przez obszar, który kontrolują (zdjęcie, znak kraju, numer rejestracji, liczba osi, itd.). Ruchome urządzenia kontrolne różnią się od trwałych stacji tym, że mogą kontrolować pojazdy będące w ruchu w dowolnym punkcie sieci drogowej, w stale i niespodziewanie zmieniających się okresach czasu i miejscach.

   

  Na podstawie danych zarejestrowanych za pomocą ww. urządzeń oraz ustalanej na ich podstawie klasy pojazdu można jednoznacznie określić, jaką opłatę dany  pojazd na danym odcinku powinien uiścić.

   

  W przypadku wykroczenia (tj. braku opłaty) wymierzenie kary grzywny może nastąpić w dwojaki sposób:

   

  w przypadku kontroli drogowej (zatrzymanie pojazdu na trasie) – przeciwko użytkownikowi bezpośredniemu;

   

  w przypadku kontroli bez zatrzymania - przeciwko zarejestrowanemu w ewidencji pojazdów właścicielowi lub przewoźnikowi (zastosowanie zasady tzw. obiektywnej odpowiedzialności).

   

  W przypadku pojazdów/osób zagranicznych karę wymierzoną bez zatrzymania na miejscu można opłacić w późniejszym terminie:

   

  - od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 15:00 w sobotą (wolną) do godziny 22:00 w niedzielę;

   

  - od 1 września do 30 czerwca w godzinach od 22:00 w sobotą (wolną) do godziny 22:00 w niedzielę;

   

  - w przypadku dni wolnych od pracy (poza wymienionymi powyżej): w godzinach od 22:00 w dniu poprzednim do godziny 22:00 w dniu wolnym od pracy.

   

  Wyjątki: pojazdy transportujące zwierzęta, świeże mleko, świeże przetwory mleczarskie, świeże i głęboko mrożonego mięsa i produkty mięsne, warzywa, jaja, świeże pieczywo i inne łatwo psujące się artykuły spożywcze. Kierowcy muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich zwolnienia i powinni przedstawić je na żądanie właściwych organów.

   

  Ze względu na możliwe zmiany w przepisach przed wyjazdem prosimy informować się o ich stanie aktualnym. Informacje znaleźć można m.in. na stronach internetowych: http://trafficban.com/, http://www.utinform.hu/static/truckstop

   

  Samochód ciężarowy musi być wyposażony w gaśnicę znormalizowaną z ważnym terminem przydatności. Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 3500 do 12000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 6 kg. Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 12000 do 24000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 12 kg. Powyżej 24000 kg: dwie gaśnica o ciężarze 12 kg. Autokary przeznaczone do przewozu 30 osób: 1 szt. 3 kg; do przewozu 31-100 osób: 1 szt. 6 kg, powyżej 100 osób 1 szt. 12 kg lub 2 szt. 6 kg. Ww. gaśnice powinny posiadać następujące oznakowania: gaśnice 3-kilogramowe: 5A oraz 34B; gaśnice 6-kilogramowe: 13A oraz 89B; gaśnice 12-kilogramowe: 34A oraz 144B. Uwaga: w przypadku przewozu towaru niebezpiecznego – gaśnice według ADR.

   

  CMR musi być dokładnie wypełniony – brak wszystkich danych zagrożony jest mandatem.

   

  Jeżeli kierowca nie był zatrudniony bez przerwy w ciągu ostatnich 28 dni licząc od daty sprawdzenia, musi posiadać zaświadczenie, że w ww. okresie (28 dni) prowadził (lub nie prowadził) samochód ciężarowy (nie wystarcza umowa o pracę). W przypadku braku zaświadczenia mandat płaci kierowca.

   

  Obowiązuje zakaz wyprzedzania samochodem ciężarowym powyżej 7,5 ton na odcinkach dwupasmowych (w jednym kierunku) drogach szybkiego ruchu oraz autostradach. Obowiązuje w godzinach 6:00-22:00.

   

  Zezwolenie na wjazd samochodów ciężarowych do Budapesztu (z uwagi na ograniczenia wagowe) można załatwić poprzez stronę http://tobi.bkk.hu/ . Pomóc w uzyskaniu zezwolenia może właściwy odbiorca towaru.

   

  Informacje dla kierowców/TIR: http://www.utinform.hu/

   

  Ważenie na granicach:

   

  Wjazd na teren Węgry bez konieczności uiszczenia opłaty lub bez mandatów za nadwagę jest możliwy do wagi 40 ton. Nie ma obowiązku korzystania z wagi przy wjeździe na Węgry przez granicę wewnętrzną Schengen, jednak jest to zalecane, ponieważ istotne jest stwierdzenie, czy już w momencie wjazdu pojazd mieści się w granicach wagowych. Problem może pojawić się przy wyjeździe lub ważeniu na wagach mobilnych! Wagi są dostępne na granicznych punktach tranzytowych, lecz nie każdy punkt graniczny wyposażony w wagę do ważenia obciążenia na osi wyposażony jest w wagę do ważenia całego pojazdu. W przypadku obecności wagi do ważenia osi, a jednocześnie wagi całego pojazdu decydująca jest waga całego pojazdu oraz wyniki mierzenia osi.

   

  Przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Schengen ważony jest każdy pojazd!

   

  Granice wewnętrzne Schengen: austriacko-węgierska, słowacko-węgierska, słoweńsko-węgierska. Granice zewnętrzne Schengen: węgiersko-chorwacka, węgiersko-serbska, węgiersko-rumuńska, węgiersko-ukraińska.

   

  Wagi są uwierzytelniane co dwa lata. Przy każdej wadze jest wywieszony dokument świadczący o terminie ważności uwierzytelnienia. Wagi działają w systemie zamkniętym – nie ma możliwości manipulowania wynikiem ważenia. Każde ważenie jest rejestrowanie w systemie elektronicznym z brakiem możliwości jego kasowania. Wagi mają dopuszczalną tolerancje + / - 130 kg. Od każdego mierzenia – od wagi każdej osi oraz od wagi całościowej – odlicza się tzw. tolerancję 200 kg. Na wyniku ważenia zawsze jest zaznaczona waga mierzona oraz waga po odliczeniu tolerancji. Do stwierdzenia czy pojazd ma nadwagę bierze się pod uwagę wagę po odliczeniu tolerancji.

   

  Suma wagi ważonej na osiach oraz wagi całego pojazdu mogą się różnić.  Dopuszczalna nadwaga całego pojazdu bez opłat przed odliczeniem tolerancji to 200 kg.

   

  Po przekroczeniu nadwagi osi napędowej o 500 kg pojazd nie może wjechać na teren Węgier (w przypadku pojazdu pięcioosiowego dozwolone obciążenie osi napędowej to 11,5 t).

   

  Wjazd na Węgry - wjazd na wagę:

   

  - Jeśli odpowiednia waga - wjazd na teren Węgier.

   

  - W razie nadwagi możliwe jest przeładowania towaru i drugi wjazd na wagę. W razie odpowiedniej wagi - wjazd na teren Węgier.

   

  W razie nadwagi naliczana jest opłata za nadwagę zależna od nadwagi oraz długości planowanej trasy przez teren Węgier

   

  UWAGA:

  Na wagę powinno się wjechać z prędkością 5 km/h! W innym przypadku wyniki ważenia mogą być niepoprawne i służby graniczne mają prawo zażądać kolejnego mierzenia.

   

  Ważenie przy wjeździe jest bezpłatne za pierwszym i drugim razem. Dozwolone są dwa ważenia, lecz zazwyczaj jest możliwość dokonania kolejnych ważeń, jeżeli widać dążenie kierowcy do zmniejszenia nadwagi. Ważenie po raz kolejny może być dokonane tylko po odczekaniu w kolejce.

   

  Nie każde przejście jest wyposażone w wagę mierzącą cały ciężar  pojazdu oraz wagę pojedynczych osi! W konsekwencji tego, waga mierzona na różnych przejściach granicznych może się różnić.

   

  Należy zachować zaświadczenie ważenia przy wjeździe! Koniecznie trzeba zachować dowód uiszczenia opłaty za nadwagę oraz wynik ważenia! Zaświadczenie o przeprowadzeniu ważenia wydane przez urząd jego dokonujący ważne jest wyłącznie w przypadku, gdy została na nim przybita pieczątka!

   

  Zaświadczenie ważenia na prośbę kierowcy zostanie wydane w każdym przypadku, lecz nie przybija się pieczątki w przypadku nadwagi, jeżeli nie zostanie opłacona opłata za nadwagę. Takie zaświadczenie nie może być wykorzystane jako dowód wagi.

   

  Opłata za nadwagę płatna jest w miejscu ważenia. W wyjątkowych przypadkach (np. przewóz zwierząt) możliwa jest płatność w późniejszym terminie, po podpisaniu zaświadczenia wystawionego przez urząd.

   

  Należy zwracać uwagę na podanie poprawnych danych i poprawne ich wprowadzenie!

   

  Wyjazd z Węgier - wjazd na wagę:

   

  W razie odpowiedniej wagi wyjazd z Węgier.

   

  W razie nadwagi NIE MA możliwości kolejnego ważenia.

   

  Jeżeli przy wjeździe na Węgry stwierdzono nadwagę, a kierowca opłacił opłatę za nadwagę można kontynuować podróż.

   

  W razie nadwagi należy zapłacić opłatę za nadwagę oraz mandat. Przeprowadzane jest postępowanie. Sposób i termin płatności mandatu oraz sposób i termin odwołania od mandatu jest dokładnie opisany w uzasadnieniu.

   

  Odwołanie od opłaty/mandatu:  sposób i termin płatności mandatu oraz termin odwołania od mandatu jest zawsze dokładnie opisany na uzasadnieniu. Sugerujemy wysyłanie odwołania listem poleconym na adres wskazany na uzasadnieniu (i dodatkowo skan wysłany na adres poczty elektronicznej). W celu przyspieszenia procedury wskazane jest wysłanie odwołania już przetłumaczonego na język węgierski lub angielski, ewentualnie niemiecki.

   

  Niestandardowe gabaryty oraz zezwolenia na przejazd drogami publicznymi transportów  większych od dozwolonych pod względem gabarytowym i ciężaru: http://internet.kozut.hu/en/SitePages/Home.aspx

   

   

  Przejścia graniczne dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego poza Schengen:

   

  Granica węgiersko-ukraińska:

   

  Barabás - Kosoń (drogowe: 7-19);

  Beregsurány - Łużanka (drogowe: 24 h);

  Eperjeske - Sołowka (kolejowe: 24 h);

  Lónya - Horonhlab (drogowe: 8-16);

  Tiszabecs - Wyłok (drogowe: 24 h);

  Záhony - Czop (drogowe, kolejowe: 24 h).

   

  Granica węgiersko-rumuńska:

   

  Ártánd – Borş (drogowe: 24 h);

  Battonya – Turnu (drogowe: 24 h);

  Csanádpalota Autópálya Határátkelő - Nădlac II (drogowe: 24 h);

  Csengersima – Petea (drogowe: 24 h);

  Gyula – Vărşand (drogowe: 24 h);

  Kiszombor – Cenad (drogowe: 24 h);

  Létavértes – Sacuieni (drogowe: 6-22);

  Méhkerék – Salonta (drogowe: 24 h);

  Nagylak – Nădlac (drogowe: 24 h);

  Nyírábrány - Valea Lui Mihai (drogowe: 24 h);

   Vállaj – Urziceni (drogowe: 24 h);

   

  Granica węgiersko-serbska:

   

  Hercegszántó - Bački Breg (drogowe: 24 h);

  Tompa – Kelebija (drogowe: 24 h);

  Kelebia - Subotica (kolejowe: 24 h);

  Röszke - Horgoš (drogowe, kolejowe: 24 h);

  Hercegszántó - Bački Breg (drogowe: 24 h);

  Tiszasziget – Đala (drogowe: 7-19).

   

  Granica węgiersko-chorwacka:

   

  Barcs - Terezino Polje (drogowe: 24 h);

  Berzence - Gola (drogowe: 24 h);

  Beremend – Baranjsko Petrovo Selo (drogowe: 24 h);

  Drávaszabolcs - Donji Miholjac (drogowe: 24 h);

  Gyékényes - Koprivnica (kolejowe: 24 h);

  Letenye - Goričan (drogowe: 24 h);

  Magyarbóly - Beli Manastir (kolejowe: 24 h);

  Mohács - Bezdan  (wodne: 24 h);

  Murakeresztúr - Kotoriba (kolejowe: 24 h);

  Udvar - Dubosevica (drogowe: 24 h).

   


   

  Podstawowe zwroty:

  prawo jazdy – jogosítvány, vezetői engedély

  dowód rejestracyjny – forgalmi engedély

  numer rejestracyjny - rendszám

  paszport – útlevél

  dowód osobisty – személyi igazolvány

  ubezpieczenie – biztosítás

  mandat -  bírság, büntetés

  przelew bankowy – banki átutalás

  odwołanie od mandatu – bírság fellebbezése

  manipulacja tachografem – tachograf manipulálása

  przekroczenie dozwolonej wagi – megengedett tömeg/súly túllépése

  ważenie po raz drugi – másodszori mérlegelés

  nadwaga – túlsúly

  ważenie na osi – tengelyenkénti mérés

  oś napędowa – hajtott tengely, húzó tengely

  waga pełna – össztömeg

  przekroczony czas jazdy – menetidő túllépése

  parking - parkoló

  stacja benzynowa - benzinkút

  komisariat policji - rendőrkapitányság

  ciężarówka – teherautó, tehergépjármű, kamion

  ciągnik siodłowy -  nyerges vontató

  przyczepa - utánfutó

  naczepa - utánfutó

  towar – rakomány, áru

  gaśnica –  tűzoltó készülék

  apteczka – elsősegély doboz/csomag

  dmuchnąć w alkomat – megfújni az alkoholszondát

  pomoc – segítség

  zabrać auto na lawetę – vontatóra feltenni a kocsit

  zamówić lawetę – megrendelni a vontatót

  zamówić zabranie auta na lawetę i do serwisu - megrendelni a kocsi szervizbe történő elvontatását

  laweta - vontatókocsi

  granica – határ

  nocleg – szállás

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: