close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • W razie utraty dokumentu podróży - paszportu lub dowodu osobistego (zgubienie, kradzież), konsul może, po sprawdzeniu tożsamości, wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku ze zdjęciem.

   

  Konsulat nie wydaje i nie pośredniczy w wydawaniu duplikatów dowodów osobistych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Można je uzyskać wyłącznie w urzędzie, który wydał utracony dokument.

   


   

  utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

   

  Zgodnie z art. 47 obowiązująca od 1 marca 2015 r. Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu, którego wzór został określony rozporządzeniem.

   

  POBIERZ FORMULARZ

   

  Po dokonaniu weryfikacji osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego.

   

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: