close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLAK NA WĘGRZECH

 • Pobyt

  • Kwestie rejestracji cudzoziemca (obywatela UE) na terenie Węgier załatwia się urzędzie właściwym dla miejsca pobytu na Węgrzech http://www.bmbah.hu/a_bah_ismertetese.php (również w jęz. angielskim).
  • Przy stałym pobycie na Węgrzech prawo jazdy wydane w Polsce podlega wymianie na węgierskie.  Posiadacz zagranicznego prawa jazdy może się nim posługiwać maksymalnie do roku czasu. W sprawie warunków wymiany zagranicznego prawa jazdy na węgierskie należy się zgłosić do urzędu, kompetentnego dla miejsca zamieszkania  posiadacza dokumentu (Okmány Iroda).

  Informacje można też uzyskać na następującej stronie internetowej  Centralnego Urzędu Świadczenia Usług Administracyjnych i Elektronicznych w Budapeszcie (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala): www.nyilvantarto.hu
   

  • Numer ubezpieczeniowy (TAJ): wyrabia pracodawca w momencie zatrudnienia pracownika.
  • Numer podatkowy (węgierski NIP): nadanie numeru/wydanie karty z tym numerem można wnioskować na podaniu nr 13T34 wysyłając przez internetowy system NAV-u lub w biurach NAV-u, przedstawiając jednocześnie ważny paszport oraz kartę zamieszkania/pobytu na Węgrzech. W razie braku karty zamieszkania/pobytu uzyskanie numeru jest możliwe w „NAV Kiemelt Adózók Igazgatósága”, 1077 Budapest, Dob utca 75-81. Numer NIP może też wyrobić pracodawca.
  • Węgierski odpowiednik PESEL dostają osoby osiedlone na Węgrzech. Wiąże się to ze zgłoszeniem się w Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (www.bmbah.hu) w celu rejestracji, a potem kartę zamieszkania/pobytu – co i tak w razie pobytu powyżej 90 dni jest obowiązkowe. Do wydania karty rejestracyjnej/karty pobytu trzeba podać powód pobytu na Węgrzech (ew. przedstawić potwierdzające to dokumenty) np. praca, zawarcie małżeństwa, zamieszkanie z partnerem itp.

   

  • Spotkania przedszkolaków w jęz. polskim przy Polskiej Parafii Personalnej (1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.), w soboty od godz. 10.00 do 13.00. Informacje s. Anna Chruścielska, tel. kom.: 06 30 336 8869.
  • Spotkania dla dzieci w wieku o 3 lat do 6 lat w lokalu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. J. Bem (1051 Budapest, Nádor u. 34. II. 1.) w soboty w godzinach 10.00 - 13.00. Informacje: Anna Lang, tel. kom.: 06 20 338 1360 lub e - mail: lang.anna @enternet.hu
  • Spotkania młodych mam z najmłodszymi dziećmi odbywają się w lokalu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. gen. J. Bem (1051 Budapest, Nádor u. 34. II. 1.) w piątki od godz. 10.30. Informacje: Gabriela Horváth, tel. kom.: 06 30 773 44 13.
  • Polskie szkoły

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie (szkoła w polskim państwowym systemie nauczania): Törökvész 15, 1025 Budapest, tel.: (+36) 70 701 3847, fax: (+36 1) 326 8306, polish_school@gazeta.pl
   

  Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech (szkoła społeczności polskiej na Węgrzech
  w węgierskim państwowym systemie edukacyjnym): 1102 Budapest, Állomas u. 10, e – mail:
  szkolpol@polonia.hu
   

  • Nauczanie religii obrządku rzymskokatolickim, przygotowanie do pierwszej komunii, bierzmowania, nauki przedmałżeńskie w jęz. polskim: Polska Parafia Personalna (1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.)
  • Msze święte w jęz. polskim odbywają się jedynie w Polskiej Parafii Personalnej (1103 Budapeszt, Óhegy u. 11.) w niedziele o 10.30 i 18.00, a w dni powszednie w każdy piątek o 17.00. Dodatkowo każdego trzynastego dnia miesiąca o godzinie 17.00 odprawiane jest nabożeństwo fatimskie.

  Ww. kościół jest jedynym miejscem na Węgrzech, gdzie regularnie odprawia się nabożeństwa w jęz. polskim.
   

   

  Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego na Węgrzech
  Dokumenty potrzebne obywatelom polskim do zawarcia związku małżeńskiego w węgierskim Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • ważny dowód osobisty lub paszport,
  • akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (zawierające stan cywilny)
  • w przypadku wdowy/wdowca zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć akt zgonu byłego małżonka,
  • w przypadku osoby rozwiedzionej zamierzającej zawrzeć związek małżeński należy załączyć prawomocny wyrok rozwodu,
  • w przypadku kawalerów i panien zamierzających zawrzeć związek małżeński wystarczy odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

   

  Wszystkie polskie/zagraniczne dokumenty powinny być przetłumaczone na język węgierski przez tłumacza przysięgłego.

  Tłumaczenia może wykonać również Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w  Budapeszcie (czynność płatna).

   

   

  Wybór polskich imion dla dzieci i rejestracja w węgierskim USC

   

  Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie informuje osoby zainteresowane, że nie istnieje urzędowa księga czy spis imion polskich.

   

  Według polskich przepisów - art.59 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1741) - dziecku można wybrać nie więcej niż dwa imiona.

   

  Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

   

  Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

   

  W kwestiach dotyczących imion polskie urzędy stanu cywilnego i konsulaty nie wydają żadnych zaświadczeń lub potwierdzeń, że wybrane imię jest imieniem polskim lub prawnie uznanym w Polsce.

   

  Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem Węgier w węgierskim USC

   

  Cudzoziemiec powinien przedłożyć w węgierskim USC następujące dokumenty:

  • wyciąg z aktu urodzenia (z tłumaczeniem na jęz. węgierski)
  • zaświadczenie o stanie cywilnym z USC w swoim kraju (z tłumaczeniem na jęz. węgierski)
  •  poświadczenie wydane przez urząd zagraniczny, zawierające następujące elementy:
   • dane osobowe,
   • adres zamieszkania
   • potwierdzenie zdolności do zawarcia małżeństwa oraz ew. stan cywilny

   

  Jeżeli poświadczenie zawiera także informację o stanie cywilnym obcego obywatela, nie ma potrzeby składania osobnego zaświadczenia o stanie cywilnym.

   

  Czas oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego zależny jest od wybranego USC.

  Za procedurę nie pobiera się opłaty. Inne koszty to rezerwacja sali kosztuje (15 tys. HUF + VAT).

  Za ewentualne inne usługi pobierane są dodatkowe opłaty. Poza tym należy się liczyć z kosztami związanymi z uzyskaniem i przekładem dokumentów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: